"Za naszą i waszą wolność": wystawa w Warszawie o polsko-ukraińskim sojuszu z 1920 r.


Wystawa “Za naszą i waszą wolność… Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku. Pamięć w stulecie zawarcia umowy warszawskiej” upamiętnia jeden z ważniejszych sojuszy, jakie II Rzeczpospolita zawarła podczas dwudziestolecia międzywojennego.

Sojusz podpisany 21 kwietnia 1920 roku formalizował zawarte jeszcze w grudniu 1919 r. tajne porozumienie i umożliwił dalszą, wspólną walkę z bolszewikami. Polska uznała wówczas Ukraińską Republikę Ludową i Dyrektoriat jako rząd Ukrainy, a także zobowiązywała się do działań na rzecz jego uznania przez państwa europejskie. Bezpośrednim następstwem sojuszu była podjęta 25 kwietnia 1920 roku ofensywa przeciwko bolszewikom, zwana również wyprawą kijowską. Armia ukraińska walczyła u boku Wojska Polskiego również w dniach największego zagrożenia dla naszego kraju, będąc jedynym liczącym się sojusznikiem w wojnie z bolszewikami.

Na 16 planszach pokazano skomplikowane losy współpracy polityczno-wojskowej Marszałka Józefa Piłsudskiego i Atamana Głównego Symona Petlury.

Wystawę można obejrzeć przed siedzibą Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich do 14 listopada br. Oraz w wersji on-line.

Projekt został przygotowany przez Fundację Wolność i Demokracja, a dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury „Kultura-Interwencje 2019”.

Wiadomości
Płomień Braterstwa: Polscy harcerze oddają hołd ukraińskim żołnierzom walczącym w wojnie polsko-bolszewickiej
2019.08.13 11:22

jb/belsat.eu wg wid.org

Aktualności