Wizy do UE – łatwiejsze do uzyskania, ale droższe


Rada Europejska i Parlament Europejski wstępnie uzgodniły projekt nowego Kodeksu Wizowego UE.

Dokument przewiduje m.in. uproszczenie zasad wydawania wiz uprawniających do krótkoterminowych wyjazdów do krajów Unii. Nowe zasady będą dotyczyć obywateli ponad stu krajów.

Głównym celem przeprowadzenia reformy polityki wizowej jest uproszczenie wjazdu do Unii Europejskiej w celach turystycznych, handlowych i związanych z prowadzeniem biznesu. Zarazem Bruksela podkreśla, że chodzi również o zatamowanie napływu nielegalnych migrantów oraz umocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

Wiadomości
Białoruś prosi Polskę o pomoc w negocjacjach z Unią
2018.12.07 17:16

Znacznie wzrosną opłaty wizowe – z obecnych 60 do 80 euro za wizę jednorazową. Przewidziano za to zniżki dla niepełnoletnich, a dla dzieci w wieku do 6 lat, studentów oraz naukowców pozostaną one bezpłatne. Pewne preferencje przewidziano też dla wybitnych sportowców i artystów, a osoby często przekraczające unijną granicę będą mogły wyrabiać wizy wielokrotne.

Nowe zasady dopuszczają pewną elastyczność ich stosowania wobec każdego konkretnego kraju – w zależności od stopnia jego współpracy i stanu relacji z Unią Europejską.

Wideo
Białorusinom otworzą granicę z Europą?
2018.12.05 09:20

SK, cez/belsat.eu

Aktualności