Witold, Kościuszko, Plater. Fantastyczny kalendarz o bohaterach Białorusi

Zafascynowany męstwem białoruskich demonstrantów zespół grafika Andreja Kima stworzył kalendarz ścienny pt. “Bohaterowie Białorusi”. Zobaczcie, w jak wielu przypadkach są to nasi wspólni bohaterowie.

– Białorusini są narodem bohaterów. W tym roku odczuliśmy to szczególnie wyraźnie. Ale to nie stało się w jeden dzień, tak było zawsze. Dzięki nim, Białoruś żyje i dziś – piszą twórcy na platformie crowdfundingowej Talaka.

Źródło: talaka.org

Kalendarz ma pomóc Białorusinom poznać prawdziwą historię swojego kraju i bohaterów narodowych. To reakcja na fakt, że w białoruskich szkołach wciąż więcej się mówi o historii Rosji i ZSRR, niż o dziejach ojczyzny.

Plastycy przygotowali wielki kalendarz ścienny w formacie A2. Przedstawia on 14 zasłużonych dla Białorusi postaci – od założyciela średniowiecznego państwa po likwidatora katastrofy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

Wsiesław Połocki, nazywany Czarodziejem – książę połocki i wielki książę kijowski

Źródło: talaka.org

Eufrozyna Połocka – mniszka, córka księcia połockiego, święta patronka Białorusi

Źródło: talaka.org

Witold Wielki – wielki książę litewski, zwycięzca spod Grunwaldu

Źródło: talaka.org

Franciszek Skaryna – człowiek renesansu, pierwszy ruski drukarz, przetłumaczył Biblię na starobiałoruski

Źródło: talaka.org

Mikołaj Radziwiłł Rudy i Mikołaj Radziwiłł Czarny – współtwórcy potęgi Wielkiego Księstwa Litewskiego

Źródło: talaka.org

Kazimierz Siemienowicz – inżynier wojskowy, teoretyk artylerii

Źródło: talaka.org

Tadeusz Kościoszko – wódz powstania narodowego

Źródło: talaka.org

Emilia Plater – hrabianka, dowódca podczas powstania listopadowego

Źródło: talaka.org

Wincenty Konstanty Kalinowski – dowódca powstania styczniowego na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego

Źródło: talaka.org

Łukasz Dziekuć-Malej – białoruski duchowny baptystyczny, działacz narodowy, niepodległościowy i społeczny, tłumacz Biblii na język białoruski

Uładzisłau Niadźwiecki – białoruski poeta okresu powojennego

Źródło: talaka.org

Czarnobylski likwidator – jeden z tysięcy powołanych do likwidowania skutków katastrofy w Czarnobylskiej ELektrowni Jądrowej

Źródło: talaka.org

Wasil Bykau – jeden z najwybitniejszych pisarzy białoruskich, nominowany do Literackiej Nagrody Nobla

Źródło: talaka.org

pj/belsat.eu

Wiadomości