Więzień polityczny Zmicer Palijenka po raz kolejny trafił do karceru


Skazany na 2 lata wiezienia 23-letni anarchista regularnie co dwa miesiące jest karany za drobne uchybienia wobec więziennego regulaminu.

Tym razem Palijenka otrzymał 7 dni karceru za powieszenie koca na łóżku i odmowę wyjścia na spacer.

– Co dwa miesiące Palijenkę wtrącają do karceru za jakieś drobne, nieistotne przewinienia. Próbują wywrzeć na jego presję zarówno przy pomocy oficjalnego regulaminu, jak też przy pomocy zasad „grypserki”. Na przykład chcieli go zmusić do czyszczenia toalety w celi, choć administracja więzienia zdaje sobie sprawę, że ten, kto zgadza się na czyszczenia „kibla” automatycznie, spada w więziennej hierarchii. – opowiada Maryna Nasenka, przyjaciółka uwięzionego.

W sierpniu Palijenkę wysłano do karceru za odmowę sprzątania toalety i pozbawiono go możliwości widzenia rodziców.

W październiku 2016 r. Zmcier Palijenka został skazany na 2 lata wiezienia w zawieszeniu za rzekomy napad na milicjanta podczas alternatywnej masy krytycznej w Mińsku. Jednak na wiosnę tego roku, sąd uchylił zawieszenie i wysłał skazanego do kolonii karnej w Bobrujsku. Amnesty International uznała Zmitra Palijenkę za więźnia politycznego.

Jb www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze