„To moment zwrotny”: WHO wzywa Białoruś do wzmożenia walki z koronawirusem

Epidemia Covid-19 weszła w nową fazę, w której potrzebne jest niezwłoczne zastosowanie nowych ograniczeń kontaktów międzyludzkich – napisano w sprawozdaniu WHO.

Raport Światowej Organizacji Zdrowia został przygotowany na podstawie wizyty ekspertów organizacji w dn. 8-11 kwietnia.

– Białoruś weszła w nowy etap pandemii COVID-19 polegający na przekazywaniu infekcji wśród społeczeństwa, co szczególnie dotyczy niektórych części kraju, włączając w to stolicę Mińsk, miasto Witebsk i obwód witebski. Sytuacja wywołuje zaniepokojenie i wymaga niezwłocznej realizacji ogólnej kombinowanej strategii – napisano.

Misja WHO na Białorusi: sytuacja wywołuje zaniepokojenie

WHO wzywa do wprowadzenia ogólnonarodowych środków dotyczących wzmocnienia dystansu społecznego. Zalicza się do nich zawieszenie imprez masowych, zapewnienie izolacji osób chorych, przejście na zdalną prace i naukę. Tam, gdzie nie jest to możliwe, organizacja rekomenduje wzmożenie kontroli zdrowia pracowników, zapewnienie odpowiedniego dystansu między nimi, zmniejszenie ilości bezpośrednich spotkań i narad oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Kolejnym postulatem jest ograniczenie możliwości poruszania się, szczególnie dla grup o podwyższonym ryzyku.

– To moment przełomowy dla Białorusi w jej działaniach w odpowiedzi na epidemię i dlatego konieczne jest niezwłoczne zrealizowanie dodatkowych środków dotyczących zwiększania dystansu społecznego – podkreślili autorzy raportu.

W dokumencie napisano również, że ważne jest, by władze białoruskie wszystkich szczebli informowały społeczeństwo i wspólnoty lokalne na temat ryzyka i środków zapobiegawczych podejmowanych w czasie pandemii.

Na Białorusi do 28 kwietnia zarejestrowano 12208 zachorowań na Covid-19. Do ter pory oficjalnie potwierdzono jedynie 79 pacjentów zgonów osób zakażonych.

150 tys. Białorusinów podpisało petycję do WHO. Proszą o kwarantannę

jb/belsat.eu

Wiadomości