Sondaż: Polacy przekonani o agresywnej polityce Kremla wobec Warszawy

Badanie przeprowadzone na zlecenie Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pokazuje, że Rosję jako kraj nieprzyjazny Polsce postrzega 79 proc. respondentów.

Raport zwraca uwagę, że Polacy spośród wszystkich swoich siedmiu sąsiadów uważają Rosjan za naród najbardziej odległy pod względem społecznym i kulturowym. Bliżsi okazują się Niemcy, natomiast najbliżsi Polakom są Czesi oraz Słowacy.

– Białorusini znajdują się na środku osi, natomiast bliżsi Polakom, chociaż nie w takim stopniu jak Czesi i Słowacy, są również Ukraińcy i Litwini – czytamy w raporcie.

Media: Rosja modernizuje bazę morską na Mierzei Wiślanej

Raport wskazuje także, że w opinii Polaków tzw. zwykli Rosjanie mają do Polski i Polaków stosunek dalece bardziej pozytywny niż Kreml, którego polityka wobec Warszawy odbierana jest często nie tyle nawet jako nieprzyjazna, ile wręcz wroga. Nastawienie Rosji do Polski odbiera jako przyjazne 21 proc. badanych, natomiast nastawienie Rosjan jako nieprzyjazne ocenia 3 razy więcej respondentów.

Badani Polacy krytycznie oceniają działalność Władimira Putina. Pozytywnie, jedynie co dziesiąty, a negatywnie 60 proc. respondentów. Co piąty ocenia neutralnie, a co dziesiąty nie ma zdania.

Kandydaci Jednej Rosji na gubernatorów wygrali w wyborach regionalnych

Raport będący rezultatem badań „Polska-Rosja. Diagnoza społeczna” powstał na podstawie sondażu przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia między 3 a 16 czerwca na próbie ponad 1000 Polaków. Badanie to zleciło Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP).

pp/belsat.eu wg PAP

 

Wiadomości