Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję ws. Białorusi

Przyznała w niej mandat Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet do zbadania sytuacji i przedstawienia raportu przed końcem roku.

W dokumencie znalazł się także apel do Alaksandra Łukaszenki, aby rozpoczął dialog z opozycją. Władze są także zobowiązane do przejrzystego zbadania wszystkich informacji o naruszeniach praw człowieka w związku z wyborami. Szczególną uwagę zwrócono na tortury i brutalne traktowanie zatrzymanych.

Cichanouskaja namawia ONZ, by skierowała międzynarodową misję obserwacyjną na Białoruś

Za rezolucją były 23 głosy, przy dwóch głosach przeciw i 22 wstrzymujących się. Przyjęcie przygotowanej przez Niemcy rezolucji próbowała uniemożliwić Rosja choć występuje w Radzie w charakterze obserwatora i nie ma prawa głosu. Moskwa wniosła 17 poprawek, jednak wszystkie zostały odrzucone.

pp/belsat.eu wg PAP i Euroradio

Wiadomości