Białoruski rząd na uchodźstwie zaniepokojony informacjami o zamknięciu Biełsatu


Herb Białoruskiej Republiki Ludowej

Rada Białoruskiej Republiki Ludowej,  która analogicznie jak niegdyś Rząd RP na uchodźstwie reprezentuje białoruskie środowiska emigracyjne uważa, że zamknięcie Biełsatu działałyby na korzyść dyktatorskiego systemu Aleksandra Łukaszenki oraz jego tradycyjnego sponsora – agresywnych, rosyjskich, nacjonalistycznych elit.

„Przez lata swojego istnienia Biełsat stał się jednym z najbardziej wpływowych białoruskich środków społecznego przekazu, jak również wyrazistym i ważnym zjawiskiem w białoruskiej przestrzeni medialnej. To także unikalne miejsce, w którym powstają niezależne od władzy idee.

Biełsat to jedyna w świecie stacja nadająca program w języku białoruskim. Środowisko Biełsatu stworzyło szereg ważnych programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych. Funkcjonując w warunkach dyktatury, która dyskryminuje białoruski język i kulturę oraz kontynuuje sowiecką, szowinistyczna politykę rusyfikacji i niszczenia przejawów białoruskiej tożsamości narodowej, Biełsat odgrywa ogromną rolę nie tylko jako środek społecznego przekazu, lecz także jako zjawisko kulturowe.

Stworzenie i wspieranie Biełsatu stanowi nieoceniony wkład Polski w budowanie fundamentu dla białorusko – polskiej przyjaźni. Za sprawą Biełsatu Polska uzyskała przychylność najbardziej postępowej części społeczeństwa Białorusi. Białorusini będą zawsze wdzięczni Polsce za Biełsat.

Likwidacja stacji lub zmiana jej formuły byłyby dotkliwym ciosem w wolność słowa na Białorusi i działałyby na korzyść dyktatorskiego systemu Aleksandra Łukaszenki oraz jego tradycyjnego sponsora – agresywnych, rosyjskich, nacjonalistycznych elit. Byłyby ciosem w demokrację i bezpieczeństwo naszego regionu.

Rada BRL zwraca się do władz Polski i Unii Europejskiej z prośbą o wsparcie dalszego istnienia Biełsatu jako niezależnej, białoruskiej i białoruskojęzycznej stacji telewizyjnej.”

Czym jest Białoruska Republika Ludowa?

Rada jest działającym w Pradze emigracyjnym organem Białoruskiej Republiki Ludowej – pierwszego białoruskiego państwa, które jednak nie przetrwało i ostatecznie w wyniku pokoju ryskiego zostało podzielone miedzy Polskę a Rosję Radziecką. Cześć działacze BNR nie pogodziła się z taką sytuacją i udała się na emigrację, by sformować rząd na uchodźstwie, który nieprzerwanie działa do dziś. Formalnie Rada zachowała powołana w 1917 radą I Wszechbiałoruskiego Kongresu, na początku działała Mińsku, Wilnie i Grodnie, a po ustaleniu granic przeniosła się do litewskiego Kowna, następnie do czeskiej Pragi.

Pod drugiej wojnie światowej działacze białoruscy przenieśli się do Niemiec Zachodnich potem do Paryża i Nowego Jorku, by uniknąć aresztowania przez sowieckie władze. Przy ich wparciu powstała w 1954 r. Białoruska Sekcja Radia Wolna Europa. Obecnie na czele rady stoi białoruska lingwistka i działaczka narodowa Iwonka Surwiłła, która Białoruś opuściła jeszcze w 1944 r.

jb/ www.belsat.eu/pl/

Tagi: 
Zobacz też
Komentarze