Polska delegacja rządowa odwiedza Mińsk, Grodno i Lidę

Aktualizacja

Minister Anna Schmidt-Rodziewicz, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego rozpoczęła wizytę na Białorusi od spotkania w Mińsku z abp. Tadeuszem Kondrusiewiczem, zwierzchnikiem białoruskich katolików.

W Grodnie zaplanowano spotkanie minister Anny Schmidt-Rodziewicz z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez władze w Mińsku.

– Spotkanie z mniejszością polską to najważniejsza część wizyty – podkreśliła minister.

W programie wizyty są także spotkania z działaczami ZPB w Lidzie oraz odwiedzenie polskich miejsc pamięci na Grodzieńszczyźnie.

Jutro polska delegacja będzie uczestniczyć w uroczystościach z okazji 75. rocznicy bitwy o Surkonty (obwód grodzieński), którą stoczyły oddziały AK z siłami NKWD. Była to pierwsza regularna bitwa pomiędzy oddziałami AK a zajmującymi tereny II RP oddziałami radzieckimi.

W programie wizyty minister Schmidt-Rodziewicz są również spotkania z władzami białoruskimi. W Mińsku spotkała się ona już m.in. z rządowym pełnomocnikiem ds. religii i mniejszości narodowych, Leanidem Hulaką.

– Myślę, że to początek dalszych rozmów. To pierwsze takie spotkanie na szczeblu rządowym pomiędzy stroną polską a białoruską. Pan minister przyjął zaproszenie do rewizyty w Polsce – dodała, przypominając, że będzie to pierwsza taka wizyta w Polsce. – Chciałabym, żeby minister zapoznał się z sytuacją mniejszości białoruskiej w Polsce, ale także z systemem edukacji, jakie państwo polskie oferuje obywatelom białoruskim na terytorium RP.

Minister zapewniła, że będą kontynuowane rozmowy na tematy, które nurtują państwo polskie i muszą one zostać rozwiązane po to, aby żadne sprawy nie stały na przeszkodzie zacieśnianiu relacji między Polską a Białorusią.

– Sprawa mniejszości jest w epicentrum uwagi – zauważyła pełnomocniczka premiera RP.

Podkreśliła też, że ważnym elementem budowania polityki zagranicznej jest „budowanie relacji na tych płaszczyznach, na których one jeszcze nie zostały zbudowane”.

Wysiłki te doceniają miejscowi Polacy:

– Partner jest trudny, ale bardzo się cieszymy, że pani minister podjęła się tego trudu, by rozmawiać m.in. w sprawie legalizacji związku, nauczania języka polskiego. Jeśli się o tym nie rozmawia, nie zwraca uwagi na te ważne kwestie, to tych tematów po prostu nie ma – powiedziała Andżelika Borys, prezes ZPB.

Po południu minister Schmidt-Rodziewicz odbyła rozmowy z gubernatorem obwodu grodzieńskiego i władzami Grodna, a następnie odwiedziła polskie miejsca pamięci w tym mieście. Wraz z dyplomatami polskimi z Mińska i Grodna minister odwiedziła cmentarz wojskowy, gdzie złożyła wieńce przed Krzyżem Katyńskim i na grobie polskich żołnierzy obrońców Grodna z września 1939 r.

Schmidt-Rodziewicz wzięła również udział w uroczystym koncercie zorganizowanym przez ZPB z okazji Święta Wojska Polskiego.

W sobotę polska delegacja będzie uczestniczyć w uroczystościach z okazji 75. rocznicy bitwy o Surkonty na Grodzieńszczyźnie, którą stoczyły oddziały AK z siłami NKWD.

Wysłannik polskiego MSZ spotkał się z władzami obwodu grodzieńskiego

cez/belsat.eu wg PAP

Zobacz też
Komentarze