Po spotkaniu w KPRM: Suwerenność Białorusi – najważniejsza

W kancelarii premiera odbyło się spotkanie szefa rządu z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych w sprawie sytuacji na Białorusi. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele wszystkich klubów oraz koła.

– Wydaje mi się, że najważniejszym efektem tego spotkania było to, że wszyscy generalnie zgadzają się z tym, że spotkania takie powinny odbywać się i że powinniśmy jako różne formacje, ugrupowania polskie, mówić mniej więcej jednym głosem w sprawie Białorusi – powiedział po spotkaniu szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Dodał, że konkluzja premiera „była taka, że najważniejsza dla nas jest suwerenność Białorusi i to, aby uniknąć ofiar, nieszczęść, które by tam mogły się wydarzyć w rezultacie konfrontacji władzy ze społeczeństwem”. Wśród tematów rozmów Terlecki wymienił także różne formy wsparcia i pomocy dla społeczeństwa białoruskiego oraz organizacji pozarządowych.

Transport humanitarny Solidarności już na granicy z Białorusią

Z kolei poseł KO Robert Tyszkiewicz poinformował, że spotkanie polegało na tym, że premier przedstawił informacje na temat prowadzonych i przygotowywanych działań. Ponieważ zaś wiele działań jest w przygotowaniu, dopytywano go, kiedy będą one miały miejsce.

– Mówiliśmy przede wszystkim o tym, że ten kryzys, który mamy dzisiaj na Białorusi, jest szansą i okazją dla Polski, aby wrócić do roli lidera, eksperta europejskiej polityki wschodniej, że zadaniem Polski jest być adwokatem, obrońcą wolnej, demokratycznej Białorusi na arenie europejskiej – mówił Tyszkiewicz. – Jeżeli Polska nie przyjmie na siebie odpowiedzialności, aby Europa mówiła jednym głosem w sprawie Białorusi, to sprawa białoruska się w Europie nie przebije.

KO mówiło także o szybkim uruchomieniu pomocy humanitarnej i potrzebie utworzenia korytarza humanitarnego między Polską a Białorusią, który pozwoliłby przyjmować osoby poszkodowane i potrzebujące wsparcia, a z drugiej strony – przesyłał na Białoruś konieczną pomoc represjonowanym.

– Tu mamy pełny konsensus. Te działania są na etapie realizacji. Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy pierwsze tego efekty – powiedział.

Kolejną propozycję, którą zaproponowało na spotkaniu z premierem KO, to postulat ułatwiania przekraczania granicy polsko-białoruskiej dla obywateli Białorusi. Potwierdził też, że przez MSWiA przygotowywane jest rozporządzenie, które uprości procedurę przekraczania granicy i procedurę otrzymywania wiz.

– To jest pierwszy krok. Premier zapowiedział, że będą kolejne tego typu spotkania. To jest polska racja stanu, to jest polityka wschodnia – podkreślał.

Morawiecki: Polska przeznaczy 50 mln na pomoc Białorusi

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości