Obie białoruskie rafinerie odnotowują straty


Niegdyś prosperująca rafineria w Mozyrzu na Białorusi obecnie ciągnie gospodarkę regionu na dno. Do takiego wniosku można dojść na podstawie opublikowanych 29 kwietnia oficjalnych danych Biełstatu na temat sytuacji finansowej poszczególnych rejonów Białorusi za pierwsze dwa miesiące 2024 roku – stwierdziło wydanie Flagsztok.

Rafineria w Mozyrzu.
Zdj: mnpz.by

Straty netto przedsiębiorstw rejonu mozyrskiego za styczeń-luty 2024 r. wyniosły 182,8 mln rubli (226 mln PLN – red.). W ubiegłym roku za ten sam okres dwóch miesięcy uzyskano tutaj zysk netto w wysokości 21,6 mln rubli (26 mln PLN – red.). Udział nierentownych organizacji wśród wszystkich w rejonie wynosi zaledwie 14,3 proc., dlatego też te ogromne straty można przypisać największemu przedsiębiorstwu rejonu – Rafinerii Mozyrz.

Według informacji źródła powiązanego z firmą, działalność zakładu w pierwszych miesiącach 2024 roku przyniosła straty. Wstrzymano wypłaty przewidziane układem zbiorowym dla pracowników spółki, gdyż były one wypłacane z zysku spółki.

O tym, że nie jest to odosobniony przypadek, ale ogólna sytuacja w białoruskim przemyśle naftowym świadczą statystyki finansowe Nowopołocka, gdzie zlokalizowana jest kolejna białoruska rafineria Naftan. Tutaj straty netto są jeszcze większe – 324,5 mln rubli (402 mln PLN).

Wiadomości
Rosja kupuje więcej benzyny od Białorusi. To skutek ataków na rosyjskie rafinerie
2024.03.28 12:21

Problemy branży rafinacji ropy naftowej mają negatywny wpływ na całą gospodarkę regionu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody netto wszystkich przedsiębiorstw obwodu homelskiego spadły prawie dwukrotnie z 234,2 do 128,2 mln rubli. Eksport towarów w tym samym okresie spadł o 4,8 proc..

W 2023 roku rafineria w Mozyrzu znalazła się w gronie trzech największych podatników obwodu homelskiego. Od drugiego kwartału 2021 roku spółka zaprzestała publikowania informacji finansowych na temat swojej działalności. W 2020 roku rafineria w Mozyrzu była najbardziej dochodowym przedsiębiorstwem spośród wszystkich spółek akcyjnych obwodu homelskiego.

Cena benzyny oraz oleju napędowego w sprzedaży detalicznej na białoruskich stacjach paliw wynosi obecnie 2,36 BYN (2,93 PLN – red.) i praktycznie nie zmieniła się w ciągu ostatniego roku, notując spadek o około 0,8 procent.

Wiadomości
Białoruś przerzuca systemy przeciwlotnicze pod rafinerię w Mozyrzu. Łukaszenka mówił o możliwych polskich i ukraińskich atakach
2024.04.16 19:50

pj/belsat.eu wg Flagsztok, Nasza Niwa

Aktualności