Patriotom świeczkę - Sowietom ogarek. Nowe nazwy ulic w Mińsku


Władze białoruskiej stolicy wykonały krok w kierunku upamiętnienia białoruskich działaczy niepodległościowych. A potem dwa kroki wstecz.

29 maja Mińska Rada Miejska zatwierdziła nazwy nowych ulic i parków. W roku stulecia ogłoszenia niepodległości przez Białoruską Republikę Ludową władze postanowiły uhonorować dwie postacie zasłużone dla narodowej kultury i państwowości. Patrioci prześladowani i zamordowani przez stalinowską bezpiekę staną w jednym szeregu z bohaterem ZSRR-pułkownikiem NKWD i wywodzącym się partii komunistycznej “człowiekiem Łukaszenki”.

Projektowana ulica łącząca ul. Janki Łuczyny z ul. Czyżewskich otrzyma imię białoruskiego polityka, uczonego i publicysty Arkadzia Smolicza. Był on jednym z inicjatorów ogłoszenia niepodległości BRL, był wicepremierem rządu Antona Łuckiewicza i ministrem rolnictwa. W 1938 roku Smolicz został rozstrzelany przez NKWD.

Ulica odchodząca od Traktu Ihumeńskiego będzie nosić imię białoruskiego poety, krytyka i tłumacza Alesia Dudara. Artysta został rozstrzelany przez NKWD w 1937 roku na fali walki z działaczami kultury narodów ZSRR.

Czytajcie również:

Park między ulicami Plachanowa, Waniejewa i Jana Rajnisa będzie nosił imię animatora pierestrojki Czingiza Ajtmanowa. Ten kirgisko-rosyjski pisarz i scenarzysta był wielkim zwolennikiem otwarcia Kirgistanu za Zachód.

Przylegająca do prospektu Partyzanckiego ulica ma zostać nazwana na cześć Bohatera Związku Radzieckiego Jauhiena Mirkouskiego. W latach 30. XX wieku służył on w wojskach pogranicznych na terytorium Białorusi, a podczas II wojny światowej dowodził oddziałem dywersyjnym, który pokonując 6 tysięcy kilometrów za liniami Niemców przeszedł z Białorusi, przed Ukrainę do Polski. Od 1944 roku kierował radzieckim oddziałem partyzanckim na terenach Polski. Po wojnie pracował na stanowiskach kierowniczych w NKWD, NKGB, MGB, a wreszcie Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, skąd odszedł na emeryturę w stopniu pułkownika.

Czytajcie również:

Park nad Slapiańskim systemem wodnym będzie nosił imię zmarłego rok temu mera mińska Alaksandra Hierasimienki. Swoją działalność polityczną zaczynał w partii komunistycznej ZSRR. Od 1991 do 1994 roku był przewodniczącym Mińskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego i Mińskiej Rady Miejskiej, został też wybrany do Rady Najwyższej. Za rządów Alaksandra Łukaszenki pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych oraz ambasadora w Łotwie i w Bułgarii.

ii, pj/belsat.eu

Aktualności