Narodziny białoruskiej niepodległości w kolorze

Z okazji rocznicy proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej Biełsat zebrał zdjęcia dokumentujące te wydarzenia. Jak wyglądałyby w kolorze? Zobaczcie sami!

Białoruska Republika Ludowa (BNR) została proklamowana 25 marca 1918 roku, pod koniec I wojny światowej, na ziemiach białoruskich zajmowanych przez wojska niemieckie. Posiadała ona swoje władze, swój parlament i swoje wojsko, które walczyło z bolszewikami o niepodległość państwa. Rocznicę proklamowania BNR Białorusini nazywają Dniem Wolności.

By zdjęcie stało się kolorowe, najedź na nie kursorem.

I Zjazd Wszechbiałoruski, 1917 rok
Biało-czerwono-biała flaga na budynku sekretariatu ludowego Białoruskiej Republiki Ludowej (byłym domu gubernatora). Mińsk, 1918 rok
Sekretariat ludowy BRL (niepełny skład). Od lewej: siedzą – A. Burbis, J. Sierada, J. Waranienka, W. Zacharanka, stoją – A. Smilicz, P. Kraczeuski, K. Jezawitau, A. Ausiannik, L. Zajac

Według Anatola Sidarewicza, badacza historii Białoruskiej Republiki Ludowej, zdjęcie powstało w 1918 roku w Mińsku. Autor zdjęcia jest nieznany. Podobnie jak dokładne miejsce wykonania fotografii.

Pierwszy raz ta słynna fotografia została opublikowana w marcu 1990 roku w zerowym numerze gazety Swaboda.

Pocztówka z 1917 roku. Na kartce widzimy mińską katedrę rzymskokatolicką.
Ulica Gubernatorska w Mińsku, 1918 rok. Obecnie ulica Lenina
Elektroteatr Eden przy ulicy Zacharzewskiej, obecnie jest tam dom towarowy Centralny
Rada Białoruskiej Republiki Ludowej opublikowała unikatowe zdjęcie konsulatu BRL w Konstantynopolu (Stambule) wykonane prawdopodobnie w 1921 roku Na zdjęciu widać konsula Iwana Jermaczenkę z sekretarzem. Źródło: racyja.com

Władze Łukaszenki nie uznają się za spadkobierców Białoruskiej Republiki Ludowej, ale powstałej po jej zlikwidowaniu przez bolszewików Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Symbolika związana z BNR jest przez władze źle postrzegana, a w ubiegłych latach Dzień Wolności był apogeum represji przeciwko białoruskiemu społeczeństwu obywatelskiemu.

ia, pj/belsat.eu

Zdjęcia pochodzą z Białoruskiego Państwowego Archiwum Dokumentów Fotograficznych i Kinowych. Kolory niektórych szczegółów mogą nie odpowiadać prawdzie historycznej.

Wiadomości