Między Chinami a USA: Rosjanie wymienili Białoruś wśród „najcenniejszych” partnerów


Zdj. publicdiplomacy.su

Sondaż przeprowadziła Fundacja „Obszczestwiennoje Mnienije”.

Pierwsze miejsce wśród zagranicznych partnerów, z którymi dla Rosji „szczególnie ważne jest podtrzymywanie dobrych stosunków”, zajęły Chiny. Wymieniło je 33 proc. respondentów.

Drugie miejsce zajęła Białoruś (13 proc.), a trzecie – Stany Zjednoczone (8 proc.). 27 proc. uczestników sondażu nie była w stanie wymienić żadnego kraju, z którym Rosja powinna mieć wyjątkowo dobre relacje.

Nieco inaczej obywatele Rosji odpowiedzieli na pytanie dotyczące tego, z którym państwem ich kraj powinien utrzymywać jak najwyższy poziom współpracy gospodarczej. Chiny wybrało 47 proc. respondentów, Białoruś – 26 proc, ale miejsce USA zajęły Niemcy, za którymi opowiedziało się 23 proc. uczestników sondażu.

Rosjanie są przy tym zdania, iż pogarsza się stosunek innych państw wobec ich kraju. Obecnie uważa go za negatywny 43 proc. respondentów, podczas gdy trzy lata temu sądziło tak tylko 26 proc. I na odwrót – gwałtownie zmniejsza się liczba obywateli Rosji, którym wydaje się, że ich kraj jest za granicą coraz bardziej lubiany i szanowany. Jeszcze w styczniu było takich 32 proc., a pod koniec kwietnia – zaledwie 26 proc.

cez/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze