Dwoje członków Rady Koordynacyjnej skazanych na 10 dni aresztu

Chodzi o bliską współpracowniczkę Swiatłany Cichanouskiej Wolhę Kawalkową oraz lidera strajków w Mińskiej Fabryce Traktorów Siarhieja Dyleuskiego.

Obydwoje zostali zatrzymani w poniedziałek przed budynkiem fabryki. Według milicyjnego protokołu, Wolha Kawalkowa miała wzywać do strajku, omawiała z zebranymi pracę organów państwa i sytuację społeczno-polityczną w kraju. Uznano to za naruszenie ustawy o imprezach masowych. To że nie chciała przejść do więźniarki uznano za nieposłuszeństwo wobec funkcjonariuszy milicji. Podobne zarzuty postawiono Siarhiejowi Dyleuskiemu.

Łatuszka po przesłuchaniu: Rada Koordynacyjny kontynuuje prace

Wieczorem Rada Koordynacyjna wydała oświadczenie, w którym uznała areszt dla dwojga jej członków za kolejny przejaw nacisku politycznego.

– Zamiast dialogu ze swoim narodem, władze stosują metody zastraszania i nacisku.

W oświadczeniu Rady czytamy także, że „niekonstruktywne działania władz nie mogą powstrzymać popytu na zmiany w społeczeństwie”.

pp/belsat.eu

Wiadomości