Krym: 7 mitów z okazji 2. rocznicy aneksji

Wideo

16 marca 2014 roku odbyło się „referendum”, w którego wyniku opanowany przez rosyjskie wojska półwysep został wcielony do Rosji.

Aleh Minicz w programie Biełsatu „Praswiet” prezentuje siedem głównych rosyjskich mitów propagandowych na temat Krymu:

Mit nr 1: Krym to „odwiecznie rosyjska ziemia”.

Fakt: Historia Krymu liczy niemal 3 tys. lat, a rosyjski epizod w etnicznej historii półwyspu to zaledwie jej 3,5 proc.

Mit nr 2: Przekazanie Krymu Ukrainie było nielegalne, to „prezent” Chruszczowa.

Fakt: Przekazanie Krymu w 1954 r. było kolegialną decyzją władz ZSRR. Na czele radzieckiego rządu stał wówczas Gieorgij Malenkow, a podpisy na dokumentach składał przywódca ZSRR – przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Kliment Woroszyłow.

Mit nr 3: Na Krymie dyskryminowano język rosyjski.

Fakt: W 2013 roku na Krymie 89,4 proc. uczniów uczyło się w języku rosyjskim. W uczelniach wyższych tylko 5 proc. przedmiotów wykładano po ukraińsku, pozostałą część – po rosyjsku. Ponad 80 proc. drukowanych mediów ukazywało się w języku rosyjskim.

Mit nr 4: Majdan doprowadził do zmiany władzy na Ukrainie, dlatego Moskwa nie była zobowiązana do przestrzegania integralności terytorialnej Ukrainy.

Fakt: Porozumienia o przebiegu granic podpisują rządu, ale zawierają je państwa. Zobowiązania w sprawie granic nie mogą być odwoływane, dopóki państwo istnieje jako podmiot prawa międzynarodowego.

Mit nr 5: Żadnej aneksji Krymu nie było, ponieważ Rosja przyłączyła już niepodległy półwysep.

Fakt: Rada Najwyższa i Rada Ministrów Krymu została opanowana przez rosyjskie wojska w nocy z 26 na 27 lutego 2014 r., a „Deklaracja o niepodległości Autonomicznej Republiki Krymu” została przyjęta przed krymskich deputowanych 11 marca 2014 r.

Mit nr 5: Gdyby Krym nie „przeszedł do Rosji”, to napotkałby go los Donbasu.

Fakt: Jest dokładnie na odwrót. Gdyby nie było Krymu, nie byłoby tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Oddział Striełkowa – Girkina, który zajął Sławiańsk i rozpoczął działania zbrojne w Donbasie, ruszył na wschód Ukrainy z Krymu.

Mit nr 7: Krym powtórzył szlak Kosowa.

Fakt: Zasadnicza różnica polega na tym, że Kosowa nikt nie przyłączył do Albanii. Rosja dokonała aneksji Krymu, a aneksja jest uważana za jeden z najpoważniejszych przejawów łamania prawa międzynarodowego.

belsat.eu

Zobacz też
Komentarze