Cichanouskaja zwycięża w Warszawie

W siedzibie Białoruskiego Domu podsumowano, jak głosowali Białorusini w stolicy Polski. Badanie exit poll przeprowadzono pod Lokalem Wyborczym nr 99, mieszczącym się w budynku Ambasady Republiki Białorusi w Warszawie.
Białoruscy wyborcy pod ambasadą Białorusi w Warszawie. 9 sierpnia 2020 r. fot. Jana Prakopczyk / Belsat.eu
Między 8.00 i 20.00 czasu polskiego wolontariusze Białoruskiego Domu pytali wychodzących od urn, na kogo oddali swój głos. Wśród 245 głosujących zdecydowanie, bo z poparciem na poziomie 97%, zwyciężyła Swiatłana Cichanouskaja. Pozostałych kandydatów nie wybrał ani jeden z pytanych w Warszawie obywatel Białorusi. Dwa procent respodentów odmówiło wolontariuszom odpowiedzi, a 0,4 zadeklarowało oddanie głosu „przeciwko wszystkim”.
Zdecydowanej większości wyborców pracownicy ambasady nie pozwolili wyrazić swojej woli. Około 3000 osób nie wpuszczono do ambasady – część z nich pojechała zagłosować w Białymstoku lub Białej Podlaskiej. Dla reszty aktywiści ustawili przed placówką dyplomatyczną alternatywną urnę. Z 2379 Białorusinów, którzy zagłosowali alternatywnie, 98,7 proc. poparło Swiatłanę Cichanouską. Zagłosowało na nią 2348 osób.
Wyniki alternatywnego głosowania w Warszawie
Na urzędującego od 26 lat Alaksandra Łukaszenkę zagłosowały 3 osoby – to 0,13 proc. z alternatywnych wyborców. Pozostałych kandydatów poparło poniżej procenta z obecnych pod ambasadą w Warszawie obywateli Białorusi.
Białoruscy wyborcy pod ambasadą Białorusi w Warszawie. 9 sierpnia 2020 r. fot. Jana Prakopczyk / Belsat.eu
Do Warszawskiego lokalu wyborczego przyjechało około 2000 wyborców, jednak ogromnej większości z nich uniemożliwiono udział w głosowaniu. Organizacje społeczne zachęcały Białorusinów mieszkających poza krajem, by głosowali wyłącznie w niedzielę mi nie korzystali z możliwości oddania głosu przedterminowo, co, ich zdaniem, stwarza ryzyko fałszerstw.
Z racji specyfiki badania nie są znane preferencje wyborcze pracowników warszawskiego przedstawicielstwa Białorusi.
Ambasada Białorusi w Warszawie. 9 sierpnia 2020 r. fot. Belsat.eu

Lokal wyborczy w ambasadzie Białorusi w Warszawie zamknięto o godzinie 19 czasu polskiego. W pobliżu budynku pozostają tysiące Białorusinów. Wielu z nich przyjechało z daleka i nie mogło oddać głosu.

Kolejka pod ambasadą Białorusi w Warszawie. 9 sierpnia 2020 r. fot. Belsat.eu
Białoruscy wyborcy pod ambasadą Białorusi w Warszawie. 9 sierpnia 2020 r. fot. Jana Prakopczyk / Belsat.eu
Białoruscy wyborcy pod ambasadą Białorusi w Warszawie. 9 sierpnia 2020 r. fot. Jana Prakopczyk / Belsat.eu

Exit poll w Moskwie: Cichanouskaja otrzymała 78,5% głosów

Jana Prakopczyk, md/belsat.eu

Wiadomości