Capkała inicjuje powstanie Białoruskiego Forum Demokratycznego

Waler Capkała na spotkaniu z mieszkańcami Borowlan. 4 czerwca 2020 r. Zdjęcie: Iryna Arachouskaja/belsat.eu

Były prezes Parku Wysokich Technologii i niedoszły kandydat na prezydenta Waler Capkała ogłosił powołanie Białoruskiego Forum Demokratycznego. W jego zamyśle ma to być platforma łącząca “wszystkie sensowne siły” i będąca odpowiedzią na zwołane przez Alaksandra Łukaszenkę Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe.

– Obecnie w różnych inicjatywach uczestniczą prawie wszystkie warstwy społeczne w każdym wieku i zobowiązani jesteśmy do unikania błędów innych rewolucji przeciwko dyktaturze. Główną z nich jest brak przeciwwag. Właśnie one mają sprzyjać rozwojowi konkurencji wewnątrz społeczeństwa, sprzyjać poprawie życia państwa i obywateli. Białoruskie Forum Demokratyczne to nasza odpowiedź na pozbawione legitymizacji i haniebne Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe – oświadczył Alaksiej Urban, rzecznik prasowy Walera Capkały.

Podczas forum mają się odbyć dyskusje i sondy. W najbliższym czasie na temat forum mają zostać zorganizowane okrągłe stoły z udziałem ekspertów i aktywnych uczestników życia publicznego. Chodzi o to, by maksymalnie włączyć Białorusinów w proces podejmowania decyzji o przyszłości państwa – przekonuje ekipa Capkały.

Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe zdominowane przez zwolenników Łukaszenki

– Poza tym, najbardziej kreatywni mają możliwość przedstawić swoje zdanie na tematy, które nie są planowane w porządku obrad. Wzywamy społeczeństwo do aktywnego udziału w tych dyskusjach.

Za najważniejszy temat do omówienia opozycjoniści uważają model zarządzania państwem.

– Chcemy zacząć szykować społeczeństwo do naszej Nowej Białorusi, w której obowiązywać będzie otwarte wyrażanie swojego zdania i jego obrona. Bo w dzisiejszym świecie nie ma już miejsca na przestarzałe reżimy, które nie szanują opinii publicznej – powiedział Urban.

Propagowane przez Capkałę forum to kolejny już organ tworzony przez opozycję. Zaraz po wyborach skupiona wokół Swiatłany Cichanouskiej część opozycji utworzyła Radę Koordynacyjną, której zadaniem było negocjowanie z władzami pokojowego przekazania władzy i koordynowanie tego procesu. Do szerokiego składu RK zgłosiło się kilka tysięcy chętnych, a na czele stanęło Prezydium RK złożone z liderów opozycji i prawników. Wyłonił się z niej też kierowany przez Pawła Łatuszkę Zarząd Antykryzysowy – zalążek alternatywnej administracji państwowej.

Łukaszenka: tylko wybory, jeśli nie podoba się wam obecny prezydent

mh,pj/belsat.eu

Wiadomości