Były senator wykupił się z więzienia: zwrócił państwu 20 mln dolarów


Właściciel grupy kompanii „Biakom” i były członek Rady Republiki Andrej Paułouski został zwolniony z odpowiedzialności karnej.

W październiku ub. roku Paułouskiego pozbawiono nietykalności parlamentarnej i wszczęto przeciwko niemu i jeszcze sześciu osobom cztery postępowania karne. Artykuł dotyczył uchylania się od podatków w szczególnie znacznej skali – mówiono o sumie 144 mld rubli (ok 27 mln zł).

Politykowi i biznesmenowi groziło 7 lat pozbawienia wolności i konfiskata mienia. Na początku – podobnie jak obecnie Juryj Czyż – trafił do aresztu śledczego KGB, a od końca 2015 r. znajdował się w areszcie domowym. Teraz zastosowano wobec niego regulację prawną, umożliwiającą oskarżonym za przestępstwa gospodarcze „wykupienie się” – poprzez zwrócenie z nawiązką szkód wyrządzonych skarbowi państwa.

JW, belsat.eu wg belapan.com

Zobacz też
Komentarze