Bp Witalij Krywicki: pomoc z Polski pomoże ukraińskim katolikom przetrwać pandemię

Ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej bp Witalij Krywicki powiedział, że z powodu pandemii wielu kapłanów nie ma za co utrzymać świątyń, nie mówiąc już o potrzebie ogrzania budynków w czasie zimy czy koniecznych remontach.

Biskup podkreślił, że wsparcie, które płynie z Polski jest obecnie bardzo istotne.

– Dużo mniej ludzi przychodzi do Kościołów, wielu z powodu obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych straciło pracę, więc sami borykają się z problemami finansowymi, w końcu część pracując w krajach Europy Zachodniej nie wróciła do kraju – powiedział bp Krywicki.

Wyjaśnił, że nowa sytuacja związana z pandemią jest również bardzo trudna dla duchowieństwa.

– Dotychczas, kiedy granice były otwarte, kapłani przyjeżdżali do innych krajów (w tym do Polski) głosząc rekolekcje, kazania i zbierając ofiary, które przeznaczali na bieżące funkcjonowanie parafii. Obecnie nie ma na to szans – dodał.

„Na wojnie nie ma niewierzących”. Protestancki kapelan o wojnie w Donbasie WYWIAD

Ordynariusz kijowsko-żytomierski zwrócił również uwagę, że sytuacja Kościoła katolickiego na Ukrainie jest bardzo zróżnicowana. Są parafie w dużych miastach, na przykład w Kijowie, gdzie do kościoła św. Aleksandra w niedzielę może przyjść 1,5 tys. -2 tys. wiernych, podczas gdy w takich województwach jak czerkaskie lub czernihowskie na mszy św. może zgromadzić się zaledwie 20 osób, bo większość mieszkańców tego obszaru to ludność prawosławna i osoby niewierzące.

W II niedzielę adwentu, 6 grudnia, katolicy będą obchodzić 21. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie, organizowany przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Tego dnia w parafiach w Polsce zbierane są ofiary przeznaczone na pomoc Kościołowi na Wschodzie. W minionym roku Biuro Zespołu zrealizowało 300 projektów w różnych stronach byłego Związku Radzieckiego na kwotę 2 294 492 zł, z czego najwięcej na Ukrainie i Białorusi.

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości