Biełsat przywrócił Białorusinom kultowy musical


Dzięki staraniom kanału  NARODNY ALBOM  po dziesięciu latach zakazów wystawiono w Mińsku.

Ponad 1,5 tys. miłośników kultowego białoruskiego musicalu szczelnie wypełniło miński klub Prime Hall. Bilety na spektakl wystawiony z inicjatywy Biełsatu w reżyserii Konrada Smugi rozeszły się kilka miesięcy przed piątkowym występem.

Musical przez dekadę nie mógł być wystawiany na Białorusi z powodu obowiązującej w tym kraju tzw. czarnej listy twórców objętych zakazem publicznych występów za krytykę prezydenta Łukaszenki.

Muzycznemu projektowi, który powstał zaledwie 20 lat temu,  jego uczestnicy nadali nazwę NARODNY ALBOM – miał stać się muzyczną wyprawą na tereny przedwojennego polsko-sowieckiego pogranicza. Furtką do świata, któremu kres położyła II wojna światowa, a pamięć o nim zatarły lata komunistycznej propagandy.

Pod koniec 1997 roku NARODNY ALBOM był gotowy, a 28 grudnia odbył się promocyjny koncert na scenie mińskiego Teatru Młodego Widza. Wyszła kaseta i płyta kompaktowa. Teksty piosenek dowcipnie polemizowały z siermiężnym sowieckim mitem o ciemiężonych mieszkańcach tzw. Zachodniej Białorusi, którym wolność przyniosła dopiero Armia Czerwona 17 września 1939 roku. Jednak projekt nie miał być jedynie wyrazem nostalgii po świecie, który odszedł.

Spektakl stał się sensacją, a piosenki –  przebojami, które w celu popularyzacji języka cytowali na lekcjach białoruskiego nauczyciele w szkołach. Jednak z powodu rzekomo antyradzieckiej tematyki NARODNY ALBOM nie zaistniał na wielkich scenach, w radiu i telewizji. Pozostał legendą drugiego obiegu. Jego twórcy najczęściej występowali poza granicami kraju.

We wrześniu ub. r., w przededniu jubileuszu  na deskach Opery Podlaskiej  w Białymstoku wystawiono „NARODNY ALBOM . 20 lat”. Biełsat był  autorem idei i producentem przedsięwzięcia. Do Białegostoku obejrzeć spektakl przyjechały setki Białorusinów.

Sukces przedsięwzięcia sprawił, że  jego organizatorzy postanowili powtórzyć wydarzenie w Mińsku. I ku wielkiemu zdumieniu, najprawdopodobniej dzięki odwilży w stosunkach z Zachodem,  mińskie władze ostatecznie zgodziły się na wystawienie muzycznego przedstawienia.

Koncert w Mińsku odbył się przy wsparciu Polskiego Instytutu w Mińsku oraz Instytutu Adama Mickiewicza.

W przededniu koncertu musicalowe piosenki śpiewano w Mińsku. „Śpiewne Zgromadzenie” – cykliczna impreza miłośników folkloru tym razem zgromadziła niemal 300 uczestników. Współorganizatorem imprezy było przedstawicielstwo Biełsatu w Mińsku.

Podczas imprezy odbyła się też prezentacja płyt CD i DVD z białostockiego koncertu.  Płyty nie są przeznaczone do dystrybucji komercyjnej. Będą rozprowadzane przez Facebook i inne portale  społecznościowe.

 

KR/ www.belsat.eu/pl/

Zobacz też
Komentarze