Białoruskość gwarancją bezpieczeństwa Białorusi. Nowa koncepcja Łukaszenki

Język białoruski, równolegle z konstytucyjną dwujęzycznością, pomaga w rozwoju tożsamości społeczeństwa białoruskiego i kształtowaniu jego duchowości. Taki zapis miał się znaleźć w przyjętej 12 marca przez prezydenta Białorusi koncepcji bezpieczeństwa informacyjnego kraju.

Kopia dokumentu pojawiła się w mediach społecznościowych. Jedno ze źródeł niezależnego portalu TUT.BY potwierdziło oryginalność przynajmniej części dokumentu. Drugi informator nazwał go “bardzo prawdopodobnym”.

– Poszerzenie funkcji społecznych i możliwości komunikacyjnych języka białoruskiego, jego pełnowartościowy i wszechstronne rozwój wraz z innymi elementami kultury narodowej są gwarantami bezpieczeństwa humanitarnego państwa – czytamy w rozdziale dokumentu pt. “Zachowanie tradycyjnych podstaw i wartości”.

Koncepcja bezpieczeństwa informacyjnego Białorusi wymaga też “dalszej stopniowej realizacji państwowej polityki historycznej”, by utrwalić na Białorusi i poza jej granicami “białoruską narodową koncepcję przeszłości kraju i białoruskiego modelu pamięci”.

W dokumencie podkreślono, że dla podniesienia odporności obywateli na “destrukcyjne działania informacyjne” konieczne jest zachowanie fundamentalnych wartości narodu. Według autorów koncepcji, są one podstawowym elementem “zapewnienia jedności narodowej i jednym z warunków nieprzerwanego rozwoju państwa”.

Nowa polityka informacyjna Białorusi ma być nastawiona na propagowanie wartości ogólnoludzkich, zamiłowania pokoju, dobrosąsiedztwa, sprawiedliwości, wzajemnego wsparcia, silnych więzi rodzinnych, zdrowego trybu życia, pracy twórczej. Ma być też oparta o przyjęte na Białorusi normy moralne.

– W sferze informacyjnej w pełnym wymiarze znajdują odzwierciedlenie równe prawa wszystkich bez wyjątku narodowości, które zamieszkują Republikę Białoruś, szacunek do wszystkich tradycyjnych religii i wierzeń – czytamy w dokumencie.

12 marca Alaksandr Łukaszenka odbył naradę z Radą Bezpieczeństwa. Podczas narady omówiona została nowa koncepcja bezpieczeństwa informacyjnego. Według słów sekretarza Rady Bezpieczeństwa Stanisława Zasia, w następnym tygodniu dokument zostanie oficjalnie zatwierdzony i opublikowany.

Obecnie pomiędzy Białorusią i Rosją trwają rozmowy o dalszej integracji w ramach Państwa Związkowego. Eksperci uważają, że proces ten może zakończyć się “połknięciem Białorusi”. Do tej pory białoruski przywódca lawirował pomiędzy kulturą rosyjską i białoruską, podkreślając przynależność Białorusinów do “rosyjskiego świata”.

Łukaszenka: Moja dusza tkwi w języku rosyjskim

Od czasu objęcia przez Łukaszenkę władzy 25 lat temu, na Białorusi trwa powolna, lecz skuteczna rusyfikacja. Działania aktywistów i twórców kultury białoruskiej były przy tym przez władze uznawane za nacjonalistyczny ekstremizm. Sytuację tą może zmienić zagrożenie wchłonięciem państwa przez Rosję.

13,3 proc. Białorusinów nie umie czytać po białorusku. Dlaczego?

sk,pj/belsat.eu

Zobacz też