Białoruscy handlowcy organizują demonstrację w Mińsku


Podczas forum przedsiębiorców indywidualnych zdecydowano o przeprowadzeniu akcji ulicznej 15 lutego.

Przedsiębiorcy indywidualni, czyli głównie właściciele punktów handlowych na białoruskich targowiskach i bazarach złożyli podanie do władz o zgodę na przeprowadzenie akcji w Mińsku. Będą protestować przeciwko dekretowi nr. 222, który od nowego roku nakłada na nich obowiązek  zdobywania certyfikatów na wszelkie sprzedawane przez nich towary z Rosji. Ich zdaniem, powoduje to ogromne kłopoty w prowadzeniu biznesu i czyni go nierentownym

Według lidera organizacji „Perspektywa” Anatola Szymczanki, akcja uliczna to efekt tego, że indywidualni przedsiębiorcy „nie są słyszani przez władze”. Wcześniej jednak on sam występował przeciwko takim wezwaniem, nazywając je prowokacją. Jednak w ostatnich dniach przedsiębiorcy nie tylko zamknęli na głucho swoje punkty handlowe, ale także zaczęli spontanicznie organizować mityngi w białoruskich regionach.

Szymczanka zapowiedział, także, że protestujący będą domagać się osobistych rozmów z Alaksandrem Łukaszenką. Powołana zostanie również grupa inicjatywna, która będzie zbierać podpisy pod projektem znoszącym postanowienia dekretu nr. 222. By projekt został skierowany do parlamentu potrzeba 50 tys. podpisów.

Bez certyfikatów nie ma handlu

Podpisany 1 marca ub. r. dekret prezydencki nr 222 przewiduje, że handlarze płacący uproszczoną formę podatku nie mogą sprzedawać towarów wwiezionych z Unii Celnej Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Armenii i Kirgistanu bez certyfikatu jakości. Obowiązek posiadania certyfikatów dotyczy także towarów wwożonych na Białoruś z Rosji. Certyfikat można uzyskać albo potwierdzając rosyjską certyfikację, albo oddając do ekspertyzy w specjalnych ośrodkach co najmniej pięciu egzemplarzy danego produktu. Zdaniem przedsiębiorców w rosyjskich hurtowniach, gdzie kupują towar, żadne certyfikaty nie są wydawane, a koszty ekspertyzy są zbyt wysokie. Prawo początkowo miało wejść w życie 1 lipca br. jednak po protestach datę przesunięto na początek roku 2016 r.

Jb/ WWW.belsat.eu/pl/ PAP

Zobacz też
Komentarze