Białoruś wzywa Polskę do „zaprzestania działalności przestępczej”

Chargé d’affaires Ambasady RP w Mińsku Marcin Wojciechowski.

Chargé d’affaires polskiej ambasady w Mińsku Marcina Wojciechowskiego wezwano do białoruskiego MSZ-u w sprawie prowadzonych rzekomo z terytorium Polski działań antybiałoruskich.

– Strona białoruska wyraziła zaniepokojenie w związku z potwierdzonymi i udokumentowanymi faktami zorganizowanej działalności przestępczej z terytorium Polski, która powoduje uszczerbek na życiu i zdrowiu białoruskich obywateli, bezpieczeństwie publicznym oraz państwowym i prywatnym majątku w Republice Białorusi. Polską stronę wyraźnie wezwano do przestrzegania jej międzynarodowych zobowiązań i podjęcia działań w celu zaprzestania działalności przestępczej – czytamy w komunikacie na stronie białoruskiego MSZ-u.

Wszyscy źli oprócz Rosji. Łukaszenka narzeka na sąsiadów

W rozmowie przedstawicieli białoruskiego resortu dyplomacji z Marcinem Wojciechowskim miała także zostać omówiona realizacja dwustronnych umów dotyczących zwalczania przestępczości, jak również Konwencji ONZ w sprawie Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej z 15 listopada 2000 roku.

Artur Michalski, ambasador Polski na Białorusi został na początku października odwołany do Warszawy na konsultacje dlatego jego obowiązki wykonuje charge d’affaires.

„Oni o tym mówią otwarcie”. Łukaszenka znów straszy odebraniem Grodna przez Polskę

md / belsat.eu

Wiadomości