Białoruś otrzyma kolejną transzę kredytu stabilizacyjnego od Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej


Rada Euroazjatyckiego Funduszu Stabilizacji i Rozwoju zmieniła warunki przyznania siódmej i ostatniej transzy, gdyż Białoruś nie wywiązała się ze wcześniejszych obietnic ustabilizowania gospodarki.

Białoruś w marcu 2016 r. podpisała z Funduszem umowę przewidującą wypłatę 2 mld dol. kredytu stabilizacyjnego w siedmiu transzach. Ostatnią szóstą transzę 200 mln dol. Białoruś otrzymała w październiku.

W komunikacie rada Funduszu stwierdziła, że z powodu opóźnienia w wypełnianiu grafiku realizacji punktów programu stabilizacji gospodarki. Chodzi m.in. o wielkość rezerw walutowych i ograniczenie inflacji do 6 proc. Kontrola wypełniania przez Białoruś warunków przyznania siódmej transzy kredytu nastąpi 31 marca.

Bank Światowy zatwierdził wart 750 mln USD kredyt dla Ukrainy

jb/belsat.eu TASS

Zobacz też
Komentarze