Bank Światowy: Białoruś na progu największej recesji od ćwierćwiecza


W 2020 roku białoruska gospodarka może skurczyć się o 4 proc. Byłby to największy spadek tempa wzrostu PKB w ciągu ostatnich 25 lat.

Takie dane podaje Bank Światowy w dorocznym raporcie poświęconym ekonomikom poszczególnych krajów. Jako główną przyczynę takich pesymistycznych prognoz podano pandemię Covid-19. Przyczyniła się ona bowiem do spadku cen ropy naftowej oraz obniżenia aktywności biznesowej w państwach będących głównymi partnerami handlowymi Białorusi.

– Skutki pandemii będą tymczasowe, ale dotkliwe. Oczekiwany jest największy spadek w ciągu 25 lat – czytamy w dokumencie.

Spowolnionego tempa wzrostu należy też oczekiwać w perspektywie średnioterminowej.

Wiadomości
Epidemii nie ma, a pomoc na walkę z nią potrzebna? Białoruś prosi UE o pieniądze
2020.04.09 08:28

– Sprawne i podjęte na czas działania antykryzysowe pozwolą zmniejszyć społeczno-gospodarcze skutki pandemii oraz zapewnić szybszy wzrost i łatwiejszy sposób wprowadzenia korekt. Umocnienie systemu ochrony społecznej jest najbardziej aktualnym zadaniem mającym na celu zapobiec wzrostowi ubóstwa i zachować kapitał ludzki – piszą analitycy Banku Światowego.

Wśród koniecznych działań wymieniają oni:

  • wzmocnienie systemu pomocy społecznej,
  • odroczenie płatności składek ubezpieczenia społecznego,
  • subsydiowanie kredytowania i zatrudnienia,
  • zaprzestanie regulowania działalności gospodarczej.
Wiadomości
Łukaszenka liczy na pomocną dłoń. Wyciągnie ją Europa?
2020.04.21 16:11

Według ocen Banku Światowego spadek gospodarczy jest też związany ze skalą zadłużenia zagranicznego Białorusi. W 2019 roku jego wysokość stanowiła 46,8 proc. PKB. Najwięcej pożyczek zaciągnięto w Rosji i Chinach.

Eksperci podkreślają jednak, że prognoza nie jest pewna i powinna być rozpatrywana jako jeden z wielu scenariuszy rozwoju białoruskiej gospodarki. Być może już w 2021 r. zostanie odnotowany 1-procentowy wzrost.

Wiadomości
2,5 mld dolarów. Łukaszenka chce jeszcze więcej pieniędzy na walkę z pandemią
2020.04.28 10:16

kt, cez/belsat.eu

Aktualności