45 rozpraw w dwa dni. Za obronę białoruskiej niepodległości


Demonstracja 20 grudnia.
Zdj. Iryna Arachosukaja/Belsat.eu

Nowy rok przyniósł falę represji wobec aktywistów, którzy brali udział w demonstracjach przeciwko pogłębieniu integracji z Rosją. Przed sądem stanie co najmniej 37 osób.

W grudniu ub.r. przeciwnicy integracji jedynie w Mińsku demonstrowali czterokrotnie: 7 i 8 oraz 20 i 21 grudnia. Akcje odbyły się również w innych miastach Białorusi. Zbiegały się one ze spotkaniami Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina, podczas których przywódcy Białorusi i Rosji negocjowali warunki przyszłej integracji. Choć władze formalnie nie wydały zgody na demonstracje, milicja nie interweniowała. Inaczej niż w analogicznych przypadkach nie doszło do zatrzymań. Niektórzy białoruscy komentatorzy twierdzili nawet, że w rzeczywistości demonstracje potrzebne są Łukaszence jako karta przetargowa. Miały być argumentem, że Putin powinien brać pod uwagę opinię części białoruskiego społeczeństwa obawiającej się integracji.

Jednak szybko okazało się, że organizatorzy i aktywniejsi uczestnicy demonstracji stali się celem sądowych represji. Białoruska milicja, której funkcjonariusze wnikliwe rejestrowali kamerami przebieg każdej demonstracji, oskarżyła kilkadziesiąt osób o udział w nielegalnym zgromadzeniu na podstawie art. 23.34 Kodeksu Wykroczeń. Grozi za to kara wysokiej grzywny lub nawet do dwóch tygodni aresztu. Dotychczas karę dwóch tygodni więzienia otrzymał główny organizator akcji Pawał Siewiaryniec, polityk opozycyjnej Chrześcijańskiej Demokracji.

Wiadomości
Siewiaryniec zatrzymany i skazany. Szykował protest w obronie niepodległości Białorusi
2019.12.18 10:42

Białoruscy obrońcy praw człowieka z organizacji Wiasna wyliczyli, że w ciągu tylko dwóch dni odbędzie się 45 rozpraw przeciwko 29 osobom.

8 stycznia przed sądami w Mińsku, Pińsku, Witebsku i Lidzie staną: Natalla Ładućka, Barys Dubrouski, Andrej Kudzik, Barys Anikiejeu, Wiktar Kawalkou, Analol Labiedźka, Andrej Szypulin, Maksim Urbanowicz, Andrej Chrenkou, Jelena Januszeuskaja, Waler Jeśman, A. Siudak, Leanid Barszczeuski, Jauhen Batura, Jelena Taustaja, Piotr Sadouski, Mikałaj Kazłou, Jury Tatura.

10 stycznia przed sądem staną: Wolha Bykouskaja, Jury Bieleński, Jury Hubarewicz, Nina Bahinskaja, Diana Sierdziuk, Swiatłana Kawalenka, Uładzinir Niaklajeu, Uładzimir Arłou, Eduard Palczys, Artur Smalakou, Illa Szablinski.

Wiadomo również, że milicja przekazała sprawę do sądów przeciwko: Wiaczesławowi Kasynierawi, Alaksandrowi Krutnikowi, Wiaczasławowi Siwczykowi, Iharowi Barysawowi, Barysowi Anikijawowi, Natalli Samatyji, Woldze Kawalkawaj, Natalli Strelczance. Aktywiści czekają na wyznaczenie im terminów rozpraw.

jb/belsat.eu wg spring96.org

Aktualności