Ekonomista: Zalecenie NBB wzmocni czarny rynek


Według zaleceń Białoruskiego Banku Narodowego kantory zlokalizowane w największych centrach handlowych i na bazarach powinny sprzedawać walutę z przeznaczeniem jedynie na ważne cele społeczne.

Według Banku Narodowego, waluta powinna być sprzedawana obywatelom dopiero, gdy przedstawią dokument, potwierdzający cel jej nabycia, poinformował korespondenta BelTa sekretarz prasowy Narodowego Banku Białoruskiego Aliaksandr Cimaszenka.

Zakupiona waluta powinna być przeznaczana na przykład na leczenie czy zakwaterowanie i naukę studentów za granicą, a także wyjazd z kraju z powodu choroby lub śmierci krewnych itp. Do tej pory walutę na powyższe cele można było otrzymywać po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu w oddziałach banków.

Aby uzyskać zgodę na przeprowadzenie takiej operacji bank powinien zwrócić się do dyrekcji generalnej ds. regulacji walutowych i kontroli Narodowego Banku Białoruskiego, która podejmie decyzję o możliwości kupna waluty.

Zdaniem ekonomisty Juryna Urbana prowadzące kantory banki komercyjne niechętnie podporządkują się zaleceniom banku centralnego. „Jak na razie nie wiadomo, jak bardzo zalecenie BBN będzie egzekwowane. Wiadomo jednak, że ma ono za cel ograniczenie sprzedaży waluty. W rzeczywistości waluty nie ma w sprzedaży już od sześciu miesięcy. Udaje się ją kupić tylko tym, którzy dniami i nocami czuwają pod kantorami. Jednak w przypadku, gdy zalecenie nabierze moc prawną, również ci ludzie stracą możliwość nabywania waluty”. Zdaniem eksperta wprowadzenie ograniczenia umocni czarny rynek walutowy.

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze