Rzeszów i Lwów będą razem starać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury


Rzeszów i Lwów będą współpracować i wspierać wzajemne starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Rzeszów — w 2029 roku, a Lwów, mimo że Ukraina nie należy jeszcze do Unii Europejskiej, jest brany pod uwagę jako ESK w 2026 roku.

Jak poinformowała rzeczniczka prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec, obecnie wsparcie dla starań stolicy Podkarpacia uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, zainteresowanie i chęć realizacji wspólnych projektów potwierdziło już 10 ukraińskich miast na czele ze Lwowem.

– Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek i mer Lwowa Andrij Sadowy postanowili wzajemnie się wspierać i prowadzić wspólne działania w drodze do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury – przekazała Kłeczek-Krawiec.

Wywiad
Zabytki w czasach wojny. Jak Lwów chroni swoje dziedzictwo kulturowe WYWIAD
2022.03.13 13:04

Przypomniała, że Rzeszów stara się o tytuł ESK w 2029 roku, natomiast Lwów, mimo że Ukraina nie jest jeszcze w Unii Europejskiej, na mocy specjalnej decyzji jest brany pod uwagę jako Europejska Stolica Kultury w 2026 roku.

Reportaż
Miasto przywróconych marzeń
2023.04.02 11:12

W związku z tym włodarze obu miast postanowili zawrzeć deklarację współpracy i wzajemnego wspierania.

Współpraca Rzeszowa i Lwowa obejmie wizyty studyjne twórców kultury i organizatorów wydarzeń kulturalnych, udostępnianie i wystawiennictwo eksponatów z zasobów instytucji kultury, pozostających pod kuratelą samorządów oraz ich partnerów. Będzie to także prezentacja działalności artystów, stworzenie programu rezydencyjnego dla artystów i wzajemna promocja przedsięwzięć z dziedziny kultury.

Foto
Polacy ratują z Ukraińcami zabytki Lwowa
2022.03.08 20:13

– Jednym z pomysłów Rzeszowa jest propozycja wspólnej prezentacji dzieł z Kolekcji Dąmbskich. Część kolekcji znajduje się w rzeszowskim Muzeum Okręgowym, a druga w Lwowskiej Galerii Sztuki – wskazała rzeczniczka ratusza.

Wywiad
Miejsce mocy i mocnych ludzi. Rozmowa z Andrijem Sadowym, merem Lwowa
2023.02.24 10:17

Dodała, że niezwykle istotna jest również wymiana doświadczeń i współpraca obu samorządów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, szczególnie zabytków architektury i w zakresie edukacji.

Wywiad
Miejsce mocy i mocnych ludzi. Rozmowa z Andrijem Sadowym, merem Lwowa
2023.02.24 10:17

– Chcemy inicjować i realizować wspólne programy edukacyjne, warsztaty, prowadzić konferencje, które umożliwią rozwijanie wiedzy i umiejętności twórców i badaczy kultury – wymieniła Kłeczek-Krawiec.

Trzecim polem współpracy będzie rynek turystyczny.

– Wspólnie będziemy kreować produkty turystyczne, korzystając z dziedzictwa i atrakcji kulturalnych naszych miast, kładąc nacisk na budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami — wskazała.

Wiadomości
Łukaszenka grozi Polsce: wagnerowcy chcą na Zachód
2023.07.23 12:54

Obecnie już 10 ukraińskich miast wspiera Rzeszów w dążeniu do zdobycia tytułu ESK. Poza Lwowem poparcie dla Rzeszowa w tym zakresie przekazały też: Truskawiec, Konotop, Trostianiec, Tarnopol, Równe, Łuck, Czernihów, Iwano-Frankowsk i Użgorod. Sześć z nich to miasta partnerskie Rzeszowa.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek zwrócił uwagę, że kierunek, w jakim podąża miasto we wniosku o tytuł ESK, jest związany z sytuacją geopolityczną w Europie.

– Wszyscy wiemy, że staliśmy się domem dla tysięcy uchodźców wojennych, ale również miastem, które gości tych z całego świata, którzy angażują się w pomoc dla walczących sąsiadów z Ukrainy. Ten wymiar empatii połączony z dawaniem nadziei oraz kreślenia nowych idei staje się naszą osią projektową, swoistą ramą – zaznaczył Fijołek.

Wiadomości
Muzea zachodnie odchodzą od „awangardy rosyjskiej”. Wskazują na ukraińskie i polskie korzenie twórców
2023.05.16 15:09

Po rozpoczęciu pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę lotnisko w Rzeszowie stało się punktem, przez który dostarczana jest broń dla walczącej Ukrainy. Przez Rzeszów również podróżują na Ukrainę różni goście, także ci najważniejsi jak prezydent USA Joe Biden. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył Rzeszów tytułem Miasta-Ratownika.

Wiadomości
Zełenski: Polacy pokazali, że między ukraińskimi i polskimi sercami nie ma barier
2023.04.07 09:33

MaH/belsat.eu wg PAP

Aktualności