Białoruskie Ministerstwo Sprawiedliwości zlikwidowało 45 organizacji pozarządowych

Reżim Alaksandra Łukaszenki kontynuuje operację niszczenia niezależnych ośrodków myśli i aktywności społecznej. Dziś o swojej likwidacji dowiedziało się przynajmniej 45 organizacji pozarządowych, w tym Białoruski PEN Club, Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy czy polska Instytucja Kulturalno-Oświatowa “Kresy” z Baranowicz.

Łukaszenka o organizacjach pozarządowych: to ludzie z wypranymi mózgami, bandyci i agenci

Spis zlikwidowanych organizacji opublikowało Centrum Obrony Praw Człowieka “Wiasna”. Obecnie wygląda on tak, ale najpewniej zostanie rozszerzony. Na liście są m.in. najważniejsze niezależne białoruskie instytucje kultury, ochrony praw człowieka i środowiska.

 1. Centrum Transformacji Prawnej
 2. Biuro Europejskiej Ekspertyzy i Komunikacji
 3. Human Constanta
 4. Centrum Rozwiązań Ekologicznych
 5. Centrum Rozwoju Skutecznej Komunikacji „Żywa Biblioteka”
 6. Platforma crowdfundingowa “Imiena”
 7. Youth Labor Rights
 8. Europejski Parlament Młodzieży
 9. Press-Club Białorusi
 10. Centrum Informacji i Kultury InicyArt z Nowopołocka
 11. Instytucja Informacjno-Społeczna TimeAct
 12. Narodowa Rada Młodzieży RADA
 13. Biuro Praw Osób Niepełnosprawnych
 14. Centrum Badań i Rozwoju “Europejski Dialog”, którego dyrektorem jest opozycyjny polityk Anatol Labiedźka
 15. Biuro Promowania Inicjatyw
 16. Art Siadziba
 17. Centrum Rozwoju Regionalnego GDF
 18. Centrum Projektów Urbanistycznych i Inicjatyw “Prastora” (pol. “Przestrzeń”)
 19. Warsztaty Kina Społecznego
 20. Organizacja promująca język białoruski „Mowa Nanowa”
 21. Szkoła Biznesu IPM
 22. Instytucja “Rozwój Miejski”, zajmująca się zdrowiem mężczyzn na Białorusi
 23. “Terytoryja Prawou” (pol. „Terytorium praw”)
 24. Placówka doradczo-edukacyjna ds. ochrony przyrody “Ekaasiaroddzie” (pol. „Ekośrodowisko”)
 25. Instytucja edukacyjna „Interwencje społeczne”
 26. Instytucja informacyjno-edukacyjna “Amaroka”
 27. Regionalne Centrum Ekspertyz Ekodemia
 28. Instytucja kulturalno-oświatowa „Sprzyjanie rozwoju kulturalnego miast”
 29. Instytucja Kulturalno-Oświatowa “Kresy” z Baranowicz
 30. Instytucja kulturalno-oświatowa ds, pracy z ludnością i samorozwoju „Wspólna Przyszłość”
 31. Instytucja informacyjno-edukacyjna „Emerytura”
 32. Centrum Pomocy Społecznej i Wspierania Grup Ryzyka „Zachęta do sukcesu”
 33. Prywatna instytucja informacyjna i edukacyjna “Noctuam”
 34. Prywatna instytucja kulturalno-edukacyjna “Vedanta Vada”
 35. Mohylewskie Centrum Młodzieży
 36. Instytucja społeczno-edukacyjna w zakresie dziedzictwa historyczno-kulturowego „Unovis-FORUM”
 37. Prywatna instytucja kulturalno-oświatowa „Odpowiedź Genderowa”
 38. Instytucja ochrony praw człowieka w dziedzinie ochrony środowiska i praw własności „Okolica”
 39. Prywatna instytucja kulturalno-oświatowa „Lider nowej ery”
 40. Ruch “O wolność”
 41. Centrum Miłośników Zwierząt LOVBRYL
 42. Instytucja kulturalno-oświatowa „ASET”
 43. Centrum Badań Europejskich
 44. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy
 45. PEN Club Białorusi

Władze w Mińsku rozpoczęły likwidację PEN Clubu, któremu przewodzi białoruska noblistka

Założyciel i kierownik instytucji propagującej białoruski język i kulturę “Mowa nanowa” tak skomentował działania Ministerstwa Sprawiedliwości na swoim Facebooku.

– Miński Rejonowy Komitet Wykonawczy na wniosek prokuratury zlikwidował “Mowa nanowa”. Formalnie dlatego, że na naszej stronie prokuratura znalazła “niestatutową działalność w formie nagrania wideo z niezarejestrowaną symbolika i logotypem Telewizji Biełsat” [organizacja naucza języka białoruskiego także na naszej antenie – przyp. red.]. Dowiedzieliśmy się o tym post factum, nie dano nam szansy na poprawę i podanie swoich argumentów. Ale przecież “Mowa nanowa” to nie tylko kursy języka białoruskiego. Po pierwsze, to tysiące osób, które przez 7 lat przeszły kursy. I przekazanej im wiedzy i miłości do ojczyzny nie można zlikwidować. Zaskarżanie likwidacji i komentowanie sytuacji uważam w obecnych warunkach za zbędne. I tak wszystko jest jasne. Co dalej począć? Rozmawiać po białorusku, kochać Białoruś, poznawać nasz wspaniały język, historię i kulturę. Po każdej nocy nastaje dzień i po tej ciemnej nocy dzień także musi nastać.

8 lipca rozpoczęła się wspólna operacja MSW i KGB “przeciwko ludziom o radykalnych poglądach”, w ramach której zatrzymano około stu niezależnych dziennikarzy (w tym ponad 20 współpracowników Biełsatu) i działaczy organizacji pozarządowych. W ich mieszkaniach i biurach odbyły się przeszukania. Wcześniej minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej zapowiedział, że w razie wprowadzenia zachodnich sankcji w kraju zlikwidowane zostanie społeczeństwo obywatelskie.

Wiadomo, na jakiej podstawie białoruskie władze zatrzymały dziennikarza Biełsatu Ihara Iliasza

hh,pj/belsat.eu

Wiadomości