200 tys. cudzoziemców spoza UE z zezwoleniami na pobyt czasowy w Polsce. Wśród nich 5 tys. Białorusinów


Dane te podał rzecznik prasowy Urzędu do spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Według danych Urzędu, z 200 tys. obecnie ważnych zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce najwięcej mają obywatele Ukrainy – 138 tys., Indii – 7,7 tys., Wietnamu – 7 tys., Chin – 7 tys. i Białorusi – 5 tys.

64 proc. z nich to osoby w wieku od 20 do 39 lat, osoby w wieku od 40 do 59 lat stanowią 23 proc. osób z zezwoleniami na pobyt czasowy. Młodzież poniżej 20 lat to 10 proc.

– Najpopularniejszym regionem jest województwo mazowieckie, gdzie aktualne zezwolenia otrzymało około 64 tys. osób, a także województwa: wielkopolskie i małopolskie – po 20 tys. osób., dolnośląskie – 13,5 tys. osób oraz śląskie – 13 tys. osób – poinformował Dudziak.

Wiadomości
Na miejsce zamieszkania w UE Białorusini najchętniej wybierają Polskę
2018.10.25 19:38

Większość cudzoziemców spoza Unii Europejskiej przebywa w Polsce tymczasowo na podstawie wiz. Urząd do spraw Cudzoziemców przypomina, że osoby, które chcą zamieszkać w Polsce na dłużej, najczęściej składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt czasowy.

– Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. W sumie ważne zezwolenia na pobyt ma obecnie około 290 tys. cudzoziemców spoza UE, w tym około 200 tys. na pobyt czasowy – wyjaśnia Dudziak.

O zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce można się ubiegać, jeśli wystąpią okoliczności uzasadniające zamieszkanie cudzoziemca przez dłużej niż 3 miesiące, m.in. w związku z podjęciem pracy, nauką lub pobytem z rodziną. Zezwolenie na pobyt czasowy może być wydane maksymalnie na 3 lata.

Z danych Urzędu do spraw Cudzoziemców wynika, że najczęstszym celem pobytu obcokrajowców jest chęć podjęcia pracy. Dotyczy ona około 65 proc. spraw. 13 proc. spraw uzasadniana jest chęcią przebywania z rodziną, a w około 12 proc. przypadków nauką.

Około 77 tys. aktualnych zezwoleń ma okres ważności poniżej roku, około 71 tys. od 1 do 2 lat, a około 53 tys. od 2 do 3 lat.

Wiadomości
„Zostańcie w kraju!” Białoruskie władze chcą podnieść zarobki budowlańcom
2018.12.11 19:30

cez/belsat.eu wg tvp.info, PAP

Aktualności