Na miejsce zamieszkania w UE Białorusini najchętniej wybierają Polskę


Właśnie tu obywatele Białorusi uzyskali najwięcej kart pobytu spośród innych krajów Unii Europejskiej.

Zgodnie z danymi Eurostatu, w 2017 r. 51 841 Białorusinów otrzymało kartę stałego pobytu w jednym z państw unijnych. Absolutną większość – w Polsce, którą jako kraj zamieszkania wybrało 42 756 obywateli Białorusi.

Kolejne państwa w tej statystyce pozostały daleko z tyłu. Druga jest również sąsiednia Litwa (2874 osoby), a trzecie – Czechy (1212). Następne kraje to Niemcy (1050 osób), Wielka Brytania (621), Łotwa (484), Szwecja (316), Holandia (213). Najmniej Białorusinów osiedliło się w Lichtensteinie – 3 osoby.

Z prawie 52 tys. obywateli Białorusi, którzy w 2017 roku wybrali Unię Europejską, tylko 1968 otrzymało pozwolenie na pobyt ze względu na naukę w danym kraju. W związku z pracą wymagane dokumenty otrzymało 25 583 osób, a ze względów rodzinnych – 2994.

Czytajcie również:

II, cez/belsat.eu

Aktualności