Jest strategia współpracy z obwodami na Ukrainie i Białorusi


Deklarację o realizacji strategii współpracy na lata 2014-2020 podpisali w Lublinie przedstawiciele województwa lubelskiego, obwodów lwowskiego i wołyńskiego na Ukrainie oraz brzeskiego na Białorusi. Strategia ma ułatwić pozyskiwanie funduszy unijnych.

Ewenement w skali Polski

Strategia, opracowana wspólnie przez graniczące ze sobą regiony, jako główne zadania wskazuje wspieranie rozwoju gospodarczego, turystyki, rozbudowę infrastruktury granicznej łącznie z siecią dróg dojazdowych oraz współpracę w zakresie, kultury i edukacji, a szczególnie wyższych uczelni.

To jest ewenement w skali Polski. Nikt dotychczas takiej strategii, gdzie partnerami są regiony po obu stronach granicy aż z trzech państw, nie przygotował i nie realizował – powiedział na konferencji prasowej marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman.

Wspólna strategia ma ułatwić pozyskiwanie funduszy europejskich

W ostatniej perspektywie finansowej do tych czterech regionów trafiło 50 mln euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Zwiększymy znakomicie szansę pozyskania pieniędzy dla tych, którzy w obszarze tych czterech regionów będą chcieli realizować wspólne projekty – powiedział Hetman. Jego zdaniem konflikt na Ukrainie nie może przerywać regionalnej współpracy.

Zapalna sytuacja na szczęście nie ma miejsca w zachodniej Ukrainie (…). Ta strategia jest z naszej strony sygnałem, że rozumiemy trudności, ale bez względu na to jaka jest wewnętrzna sytuacja Ukrainy, tutaj w obszarze współpracy transgranicznej będziemy realizować zadania na rzecz społeczności lokalnych – zaznaczył Hetman.

Porozumienie może przyczynić się do łatwiejszego przekraczania granicy

Przewodniczący Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Konstantin Sumar podkreślił, że zawarte porozumienie może przyczynić się do łatwiejszego przekraczania granicy i rozwoju społeczności w rejonach przygranicznych. Wskazał na potrzebę otwarcia nowego przejścia granicznego z pobliżu Włodawy i linii kolejowej prowadzącej tamtędy na Białoruś.

KR/Biełsat za pap

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze