Konsekwentna linia Wilna: solidarny bojkot energii elektrycznej z Ostrowca

Jarosław Niewierowicz, główny doradca prezydenta Litwy ds. środowiska i infrastruktury wzywa państwa bałtyckie do jak najszybszego uzgodnienia trójstronnej metodologii zapobiegania handlowi niebezpieczną białoruską energią elektryczną z białoruskiej elektrowni jądrowej.

– Rada Obrony Kraju omówiła działania związane z bojkotem wprowadzenia danej energii elektrycznej na rynek bałtycki. Zdecydowaliśmy o potrzebie jak najszybszego uzgodnienia trójstronnej metodologii, która zapewniłaby zakaz handlu białoruską energią elektryczną na rynkach bałtyckich – powiedział dziś Niewierowicz na konferencji prasowej.

Druga decyzja, jak dodał, mówi o przyspieszeniu synchronizacji oraz o testowaniu systemów elektroenergetycznych już w 2023 r. Trzecia dotyczy składania propozycji do Komisji Europejskiej. Czwarta – działań w zakresie realizacji projektów na temat produkcji własnej energii elektrycznej oraz zapewnienia niezależnego wytwarzania wystarczającej ilości energii elektrycznej.

Do kwestii bezpieczeństwa energetycznego państw regionu odniósł się też minister energetyki Dainius Kreivys. Zapowiedział on, że jeszcze w tym tygodniu odbędzie się spotkanie państw bałtyckich w formacie Grupy Roboczej (Baltic Energy Market Interconnection Plan) , w którym weźmie również udział Komisja Europejska.

Litwa liczy na pomoc KE w związku z elektrownią w Ostrowcu

cez/belsat.eu wg zw.lt

Wiadomości