Zmarł koordynator biura Biełsatu w Mohylewie Hienadź Sudnik

W nocy 24 sierpnia br. zmarł dziennikarz pracujący w Biełsacie od początku istnienia stacji. 70 letni Hienadź Sudnik zmagał się z rakiem płuc.

Sudnik był członkiem Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i asystował przy narodzinach Biełsatu. Do 1995 roku był pracownikiem mohylewskiego oddziału białoruskiej telewizji państwowej. Zwolnił się jednak z pracy z przyczyn politycznych po kwietniowym referendum, w wyniku którego m.in. ograniczono prawa języka białoruskiego i przyspieszono procesy integracyjne z Rosją oraz zmieniono białoruską symbolikę narodową wg. sowieckich wzorów.

„Hienadź Sudnik był doświadczonym i cennym pracownikiem naszej stacji. Pracował jako koordynator w obwodzie mohylewskim, gdzie stworzył jeden z najlepszych zespołów operatorsko-dziennikarskich. Miał talent do rozpoznawania zdolności dziennikarskich u ludzi i wiedział potem jak z nich zrobić prawdziwych mistrzów w swojej profesji” – wspomina zmarłego Aleś Dzikawicki szef programów informacyjnych Biełsatu.

Dziennikarza jego współpracownicy będą pamiętać jako człowieka inteligentnego i niezwykle delikatnego. „Specyfika pracy dziennikarza to stres i często pojawiają się towarzyszące temu negatywne emocje. Od Hienadzia Sudnika jego współpracownicy nigdy nie usłyszeli ostrych słów, choć często miał prawo, by podnieść głos” – dodaje Dzikawicki.

Pracownicy Biełsatu składają wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego

Jb/Biełsat

www.belsat.eu/pl

Tagi:

Wiadomości