Mińsk powraca do negocjacji w sprawie przystąpienia do WTO


Białoruś planuje powrót do negocjacji w sprawie przystąpienia do WTO na przełomie marca – kwietnia br., poinformował wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Gurianau.

Wznowienie negocjacji na wiosnę

„ Jeżeli wszystko będzie dobrze, to do końca pierwszego kwartału – maksymalnie na początku drugiego powinniśmy się spotkać. Na poziomie grupy roboczej jej członkowie nie wyrażają żadnych zastrzeżeń ani przeciwwskazań w sprawie wznowienia negocjacji”- cytuje białoruskiego ministra agencja „Interfax”.

Minister potłumaczył, że terminy wznowienia negocjacji dot. przystąpienia Białorusi do Światowej Organizacji Handlu zostały przesunięte w związku ze zmianą przewodniczącego grupy roboczej.

Obecnie grupie przewodniczy przedstawiciel Turcji. Według Gurianaua, stronie białoruskiej powyższa nominacja odpowiada, ponieważ, jego zdaniem, wybór właśnie tego przewodniczącego pozwoli członkom grupy kontynuować dotychczasową pracę dot. członkostwa Białorusi w WTO oraz warunków przystąpienia. Aleksander Gurianau dodał, że Białoruś już złożyła komplet dokumentów niezbędnych dla wznowienia procesu negocjacyjnego.

Polsce zależy na członkostwie Białorusi w WTO

O polskim poparciu członkostwa Białorusi w Światowej Organizacji Handlu poinformował w grudniu ub.r. kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji polskiej ambasady na Białorusi Wiesław Pokładek. Jego zdaniem, przystąpienie Białorusi do WTO byłoby milowym krokiem w kierunku zwiększenia obrotów handlowych i inwestycyjnych między naszymi krajami. Polscy biznesmeni są zainteresowani udziałem w prywatyzacji białoruskich przedsiębiorstw, jednak na razie niewiele z tego wychodzi.

W listopadzie ub. r. Białoruś otrzymała pozytywne sygnały w sprawie przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu od UE i USA.

Członkostwo w WTO- przywileje i obowiązki

Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do dostosowania wewnętrznego ustawodawstwa do norm Światowej Organizacji Handlu oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. De facto Białoruś już stosuje poszczególne zasady WTO, ponieważ tworzy Unię Celną z Rosją oficjalnie przyjęta do organizacji 22 sierpnia. Moskwa negocjowała swoje członkostwo najdłużej z wszystkich krajów: negocjacje zajęły 18 lat.

Światowa Organizacja Handlu działa w ramach ONZ od 1994 roku. Ma swoją siedzibę w Genewie. Do jej głównych zadań należą: liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej oraz przestrzegania praw własności intelektualnej.

Polska była jednym z państw założycielskich – porozumienie w tej sprawie ratyfikowała już w lipcu 1995 r. Białoruś pozostaje obecnie jedynym państwem w regionie nie należącym do tej organizacji.

KR/Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze