”Nie zabijajcie w ludziach człowieczeństwa”


Więzień polityczny Źmicier Daszkiewicz, którego sąd wczoraj uznał winnym złośliwego łamania regulaminu w kolonii karnej i skazał na przeniesienie do więzienia o zaostrzonym rygorze, napisał list otwarty do Prokuratury Generalnej Białorusi.

„Nikogo nie można poddawać torturom, okrutnemu nieludzkiemu traktowaniu ani karom, które niszczą ludzką godność – tak jest napisane w artykule 25 Konstytucji białoruskiej. Wydaje się, że również w więzieniu człowiek powinien mieć gwarantowane konstytucyjne prawa. Również w kodeksie karnym zapisano: „Osądzeni nie powinni być poddawani okrutnemu, nieludzkiemu traktowaniu, ani też takiemu, które godzi w ich godność” – napisał Daszkiewicz.

Opozycjonista podkreślił, że na Białorusi artykuły prawne pozostają wyłącznie „pięknymi słowami na papierze”. Daszkiewicz napisał w liście, że białoruskie więzienie jest „miejscem, w którym cynicznie i konsekwentnie niszczy się w człowieku to, co ludzkie; poprzez gwałt moralny, czasem o wiele gorszy niż fizyczny, z człowieka jest wyrywane człowieczeństwo”.

Lider Młodego Frontu został zatrzymany dzień przed wyborami prezydenckimi 2010 roku i wraz z kolegą Eduardem Łobawym oskarżony o rzekomą napaść na dwóch mężczyzn. Został skazany na dwa lata więzienia. W związku z procesem o „złośliwe naruszanie regulaminu więziennego”, który wytoczyły mu władze kolonii w Głębokiem w sierpniu tego roku, pozostanie za kratami dłużej, do 28 sierpnia 2013 roku.

Biełsat

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze