Podlaskie: w planach nowe przejścia graniczne z Białorusią


Zdj. Straż Graniczna

Możliwe, że niebawem powstaną nowe przejścia graniczne w województwie podlaskim. Potrzebę ich otwarcia zgłosiła polsko-białoruska Komisja ds. współpracy regionalnej, która obradowała w Białowieży.

Współprzewodniczący obradom marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński kilkakrotnie podkreślił potrzebę otwarcia nowych przejść na granicy Polski i Białorusi oraz poprawienia stanu dróg łączących pogranicze obu krajów: obwodów grodzieńskiego i brzeskiego oraz województw podlaskiego i lubelskiego. Poza poprawieniem infrastruktury przejść granicznych w Sławatyczach, Bobrownikach i Kuźnicy Białostockiej oraz przygotowaniem jej dla będącego w planach przejścia kolejowego we Włodawie wskazano też miejsce dla dwóch nowych przejść drogowych: w Lipszczanach – Safijewa (powiat augustowski) oraz Koterka – Wysokija (powiat siemiatycki).

„Infrastruktura drogowa łącząca terytorium RP z Białorusią jest nadal niedostosowana do panującego na niej ruchu. Wzrastająca wymiana gospodarcza pomiędzy Polską i Unią Europejską a Białorusią, Rosją i krajami Dalekiego Wschodu, a także rozwijające się kontakty polsko-białoruskie powodują konieczność rozbudowy istniejących przejść granicznych oraz otwarcie nowych. Usprawni to przekraczanie granicy i będzie dodatkowym impulsem rozwoju gospodarczego i społecznego. To zadanie ma kluczowe znaczenie dla władz regionów po obu stronach granicy” – podkreślał marszałek.

Przedstawiciele Podlasia podkreślali, że współpraca z białoruskimi partnerami przyniosła sukces turystyczny w postaci zniesienia ruchu wizowego dla zwiedzających Kanał Augustowski. Dyskutowano też na temat wspólnego opracowania planistycznego pogranicza polsko-białoruskiego.

W obradach komisji brali udział przedstawiciele administracji obwodu brzeskiego i grodzieńskiego, samorządów województwa lubelskiego i podlaskiego, Euroregionu Bug, Niemen i Puszcza Białowieska. Wraz z marszałkiem Leszczyńskim posiedzeniu współprzewodniczył Klec – zastępca przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.

Podkomisja jest częścią Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Posiedzenia Komisji odbywają się raz w roku, posiedzenia grup roboczych – dwa razy w roku.

cez, belsat.eu/pl wg dziendobry.bialystok.pl

Zobacz też
Komentarze