Aleś Bialiacki laureatem nagrody Norweskiego Związku Pisarzy


Dyplom wolności słowa wręczany jest za „wyjątkowy wkład w obronę wolności słowa i tolerancji”. Wśród laureatów nagrody znaleźli się m.in.: rosyjska dziennikarka Anna Politkowska, Amoz Oz, Dawit Izaak z Erytrei i inne osoby prowadzące walkę o wolność wypowiedzi w swoich krajach.

Jak poinformowała żona Bialiackiego Natalia Pinczuk, wręczenie dyplomu odbyło się w Oslo 25 marca w ramach zjazdu Norweskiego Związku Pisarzy. Otrzymałam dyplom w imieniu Alesia. Było to nieoczekiwane – i nie przygotowałam się do tej ceremonii. Myślę, że również dla Alesia będzie to niespodzianką” – dodała.

W listopadzie ub. roku sąd w Mińsku skazał Alesia Bialiackiego na 4,5 roku wiezienia za rzekome utajnienie dochodów znajdujących się na jego zagranicznych kontach w Polsce. Podstawą oskarżenia stały się dane bankowe uzyskane od polskich i litewskich władz na podstawie procedury pomocy prawnej. Bialiacki tłumaczył, że w sytuacji, gdy zdelegalizowano jego organizację, nie miał możliwości otrzymywać grantów od zagranicznych sponsorów inaczej niż poprzez konta zagraniczne. Podkreślił, że uzyskane w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na cele statutowe organizacji – pomoc osobom, których prawa zostały złamane przez władze.

Biełsat
WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze