Pół miliona Białorusinów stale ogląda Telewizję Biełsat


Niemal pół miliona pełnoletnich Białorusinów stale ogląda programy telewizji Biełsat. Kolejne ponad pół miliona ogląda Biełsat kilka razy w miesiącu lub oglądało kilkakrotnie. Aż 44 proc. wie o istnieniu telewizji Biełsat. Takie wyniki m.in. przyniosły badania socjologiczne przeprowadzone przez Ośrodek badań socjologicznych i marketingowych „Zierkało-info” od 9 do 20 grudnia 2011 r.*

Oglądalność Biełsatu

Na pytanie „Czy Pan/Pani ogląda programy telewizji Biełsat” twierdząco odpowiedziało 15 proc. pełnoletnich respondentów. 45 proc. z nich ogląda Biełsat praktycznie codziennie lub kilka razy w tygodniu. To są stali widzowie. W przeliczeniu, liczba stałych widzów Biełsatu wynosi prawie pół miliona osób. Ponad 500 tys. osób czyli pozostałe 55% widzów ogląda Biełsat kilka razy w miesiącu lub oglądało kilkakrotnie. Ogółem audytorium Biełsatu wynosi ponad milion osób.

Kolejne 12% respondentów to potencjalni odbiorcy Biełsatu: 3% planuje oglądać Biełsat, a 9% szuka możliwości dołączenia do grona odbiorców kanału.

Biełsat oglądają głównie przedsiębiorcy, urzędnicy państwowi . Wśród widzów telewizji Biełsat więcej jest mężczyzn (61 proc.), osób w wieku 25-49 lat (63 proc.) i osób o średnim (74 proc.) i wyższym wykształceniu (21 proc.).

Az 44 proc. rozpoznaje markę Biełsat

Telewidz na Białorusi korzystając z usług telewizji kablowej, naziemnej i satelitarnej ma dostęp do ogromnej liczby kanałów telewizyjnych. Zasadne zatem jest pytanie: „Czy wie Pan/i o istnieniu kanału telewizyjnego Biełsat?” Ponad połowa – 56 proc. respondentów wskazało, że jeszcze nie wie o istnieniu telewizji Biełsat. Jednocześnie prawie co drugi telewidz na Białorusi (44 proc.) dowiedział się o działalności białoruskiej telewizji satelitarnej.

Zaufanie wobec białoruskiej telewizji państwowej

Pytanie „W jakim stopniu Pan/Pani ufa programom telewizji państwowej?” podzieliło Białorusinów na pół. 12 proc. odpowiedziało „ufam całkowicie”, 35 proc. „raczej ufam”, 29 proc. „nie ufam”, 14 proc. „raczej nie ufam”. 10 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Oznacza to, że 43 proc. osób w różnym stopniu nie ufa telewizji państwowej a 47 proc. zaś ufa lub raczej ufa. Wśród osób ufających telewizji państwowej dominują kobiety i osoby w wieku 50 lat i więcej. Wśród osób nie ufających telewizji państwowej przeważnie są mężczyźni i osoby przed 50 rokiem życia.

Dostępność telewizji i Internetu

Badania wykazały iż niemal wszyscy dorośli obywatele Białorusi (96 proc.) są widzami telewizyjnymi oraz ponad połowa (58 proc.) korzysta z Internetu. Ogólna liczba internautów wzrosła (z poziomu 55 proc. w grudniu 2010 r.), jednak tempo wzrostu jest niskie. Praktycznie codziennie z internetu korzysta 29 proc. Białorusinów. Rok wcześniej, w grudniu 2010 r. współczynnik ten wynosił 24 proc. Jednocześnie 38 proc. Białorusinów nie ma dostępu doi nternetu. I liczba ta utrzymywała się przez cały ubiegły rok.

*Badanie socjologiczne zostało przeprowadzone w dniach od 9 do 20 grudnia 2011 roku. Metoda badania – wywiad-ankieta wśród mieszkańców Białorusi w wieku powyżej 18 lat. W proporcjonalnej próbie kwotowej uczestniczyło półtora tysiąca (1 502) respondentów. Kontrolowane parametry: miejsce zamieszkania, wielkość miejscowości, płeć, wiek, wykształcenie. Błąd statystyczny nie przekracza 1,2 proc.

Zobacz też
Komentarze