Współpracownik Biełsatu otrzymał 11 dni aresztu


Sąd w Mińsku skazał na karę 11 dni więzienia Aleksandra Barazienkę. 15 dni więzienia otrzymał aktywista „Europejskiej Białorusi” Mikita Kawalenka. Obydwu sąd uznał za winnych złamania przepisów dotyczących organizacji akcji masowych i demonstracji.

W niedzielę Kawalenka pod siedzibą KGB w Mińsku rozwinął plakat ze zdjęciami więźniów politycznych oraz nieuznawaną biało-czerwono-białą flagę. Po kilku chwilach został aresztowany przez ludzi, którzy wybiegli z budynku. Razem z nim zatrzymano dziennikarza, który nagrywał protest kamerą. Aleksander Barazienka jest współpracującym z Biełsatem dziennikarzem niezależnym. Obydwaj zatrzymani spędzili poprzednią noc w areszcie na ul. Akrescina w Mińsku. Dziennikarz rozpoczął w proteście przeciwko swojemu zatrzymaniu głodówkę.

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze