Areszt za wywieszenie nieuznawanej flagi


Rano w Mińsku zatrzymano działaczy Młodego Frontu Nastę Pałażankę i Uładzimira Jaromienka. Młodzi ludzie chcieli wywiesić na ulicach stolicy nieuznawanie przez władze biało-czerwono-białe flagi. O swoim aresztowaniu Jaromienak zdążył poinformować przez SMS-a o 7:30 czasu białoruskiego. Obydwoje stanęli przed sądem centralnego rejonu Mińska, gdzie zostali oskarżeni o „naruszenie zasad organizacji akcji masowych”. Nasta Pałażnaka otrzymała 11 dni , Jaromienak 12 dni aresztu

Dzisiaj mija 20 rocznica ogłoszenia herbu Pogoni i biało-czerwono-białej flagi symbolami narodowymi. Były one oficjalnymi symbolami narodowymi Białorusi od 1991 do 1995, gdy białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka wprowadził nową, przypominającą sowiecką, symbolikę. Białoruskie władze prześladują osoby, które pojawiają się z nieuznawanymi flagami w miejscach publicznych, uznając ich za zwolenników opozycji i wrogów władzy.

Nasta Pałażanka i Uładzimir Jaromienak byli już wcześniej karani za udział w demonstracji z 19 grudnia ub.r. przeciwko fałszowaniu wyborów prezydenckich. Pałażanka otrzymała rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Jaromienak został skazany na trzy lata kolonii karnej o zaostrzonym reżimie. Kolonię opuścił 13 sierpnia br. po ułaskawieniu przez Aleksandra Łukaszenkę.

Biełsat


Zobacz też
Komentarze