Romańczuk, Kastusiou, Dmitrieu w radzie konsultacyjnej przy prezydencie?


Na ostatnim posiedzeniu rady szef administracji prezydenta Uładzimir Makiej miał zaproponować zaproszenie do Rady Społeczno-Konsultacyjnej przy Prezydencie Białorusi trzech opozycjonistów: Jarosława Romańczuka, Andreja Dmitriewa i Ryhora Kastusiowa twierdzi źródło portalu telegraf.by.

Romańczuk i Kastusiou są byłymi kandydatami na prezydenta, Dzmitrieu był szefem sztabu Uadzimira Niklajewa. Zdaniem telegraf.by na razie zdecydowano się dołączyć do rady tylko eksszefa BNF-u i ekskandydata na prezydenta tej partii, Ryhora Kastusiowa.

Na razie jednak sam zainteresowany dementuje te informacje w rozmowie z Telegraf.by. Tych informacji nie mógł również potwierdzić Jarosław Romańczuk. Andrej Dmitrieu także nie otrzymał jakiejkolwiek propozycji. „W ogóle nie do końca rozumiem do czego służy ta struktura. Nie jest ona ani organizacją społeczną ani państwową – nie informuje o swoich pracach” – powiedział w rozmowie z Biełsatem

Sama rada jest ciałem złożonym z około 30 ekspertów, na której czele stoi szef administracji prezydenta Uładzimir Makiej – który decyduje o składzie grupy. Niekiedy do rady dopuszczani są eksperci związani z opozycją jak np. Stanisław Bahdankieiwcz były szef Narodowego Banku Białorusi, związany ze Zjednoczoną Partią Obywatelską.

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze