Puszcza Białowieska Obiektem Światowego Dziedzictwa


Komitet Światowego Dziedzictwa przyjął zgłoszony przez Polskę i Białoruś wspólny wniosek o wpisanie obszaru Puszczy Białowieskiej leżącej na terytorium obu państw jako Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dzięki decyzji Komitetu, która zapadła 23 czerwca br., Transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa otrzymał nazwę Bialowieza Forest, a jego zasięg obejmuje powierzchnię blisko 141 tysięcy ha terenów po obu stronach granicy państwowej. Całkowita powierzchnia Obiektu obejmuje łącznie ponad 308 tysięcy ha włączając w to strefę buforową, poinformowało polskie Ministerstwo Środowiska.

Komitet Światowego Dziedzictwa już w 1979 roku wpisał na Listę Światowego Dziedzictwa część Puszczy Białowieskiej, położoną w Polsce, pod nazwą Białowieski Park Narodowy. Następnie w 1992 roku Obiekt został powiększony o obszerną część Puszczy Białowieskiej położoną po stronie białoruskiej. Utworzono wówczas Transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa „Belovezhskaya Pushcha / Bialowieza Forest”.

W 2008 roku Państwa będące Stronami Konwencji Światowym Dziedzictwie UNESCO (Polska i Białoruś) rozpoczęły starania o re-nominację Obiektu proponując nową nazwę, zmianę powierzchni oraz nowe kryteria uznania. Państwa będące Stronami Konwencji uzgodniły zaproponowanie nowej, rozpoznawalnej na całym świecie, nazwy „Bialowieza Forest”.

Komitet na 38 Sesji przyjął zaproponowane we wniosku re-nominacyjnym kryteria. Znacznie lepiej odzwierciedlają one wyjątkowy charakter Obiektu.

KR/Biełsat/ mos.gov.pl

Zobacz też
Komentarze