Białoruś może ograniczyć prawo importu niektórych towarów


Wśród towarów, których prawo importu otrzymałyby do końca roku firmy państwowe, może znaleźć się także sprzęt radiowy i telewizyjny, sprzęt rolniczy, ciężarówki czy łożyska.

Białoruskie władze zamierzają od 1 lipca dać firmom państwowym wyłączne prawo importu towarów, których odpowiedniki są produkowane na Białorusi, w tym sprzętu gospodarstwa domowego – poinformowała BiełTA.

Wśród towarów, których prawo importu otrzymałyby do końca roku firmy państwowe, może znaleźć się także sprzęt radiowy i telewizyjny, sprzęt rolniczy, ciężarówki czy łożyska.

Jako firmy, mogące otrzymać prawo importu, BiełTA wymienia m.in. producenta samochodów MAZ, producenta traktorów MTZ czy wytwórcę sprzętu gospodarstwa domowego Atlant.

Zobaczymy, na ile kroki te okażą się skuteczne w obniżaniu importu konsumenckiego i podnoszeniu zainteresowania produkcją krajową” – cytuje BiełTA źródło w Ministerstwie Gospodarki.

Problem z realizacją produkcji

Białoruś od dłuższego czasu boryka się z problemem przepełnienia magazynów krajowymi towarami, które nie znajdują nabywców. W lutym rząd Białorusi zezwolił w związku z tym na sprzedaż białoruskich towarów po cenach poniżej kosztów produkcji.

Zgodnie z postanowieniem rządu na sprzedaż towarów poniżej kosztów produkcji zezwolono firmom państwowym oraz z udziałem państwa w kapitale zakładowym. Jeśli bilans finansowy firmy jest dodatni, może ona podejmować decyzje o sprzedaży towarów poniżej kosztów produkcji samodzielnie, jeśli zaś przedsiębiorstwo przynosi straty – to po uzgodnieniu z organami państwowymi. Firmy handlowe muszą zaś uzgadniać obniżenie ceny z producentami.

W styczniu wartość wciąż niesprzedanych towarów białoruskich wzrosła do 78,2 proc. miesięcznej produkcji przedsiębiorstw z 70,2 proc. na koniec roku i wyniosła 31,84 bln rubli białoruskich (prawie 10 mld zł).

KR/Biełsat/PAP

Zobacz też
Komentarze