Białoruski duchowny w gronie laureatów Nagrody Ostrogskiego za rok 2013


Władyka witebski i orszański Dimitrij (Drozdow) znalazł się w gronie laureatów dwudziestej piątej edycji Nagród im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Kapituła obradująca 11 stycznia pod przewodnictwem redaktora naczelnego „Przeglądu Prawosławnego” Eugeniusza Czykwina, przyznała je za zasługi w rozwoju myśli, kultury i duchowości prawosławnej oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan.

Arcybiskup Dimitrij
, wcześniej inżynier, mnichem został w 1977 roku, zaś posługę biskupią rozpoczął w 1989 roku, przypadła więc ona na lata odbudowy Cerkwi na Wschodzie – w jej wymiarze duchowym i materialnym. Jego pracę można mierzyć liczbą wzniesionych świątyń, odrodzonych monasterów, otwartych szkół duchownych i niedzielnych, kursów dla wiernych czy turnusów na służących poprawie zdrowia obozach letnich. Gdy z diecezji połockiej, najwcześniej schrystianizowanej, a w XX stuleciu najgłębiej zateizowanej części Białorusi wydzielono eparchię witebską, stało w niej dziewięć świątyń i służyło dwunastu duchownych. Teraz w 187 parafiach ze 143 cerkwiami i sześcioma monasterami posługę niesie 178 duchownych.

Laureaci 25 edycji

Wśród laureatów dwudziestej piątej edycji Nagród im. Księcia Konstantego Ostrogskiego znaleźli się również metropolita Mesogaias i Lavreotikis koło Aten, mniszki z monasteru św. Tekli w Maalula w Syrii, Międzynarodowe Zgromadzenie Prawosławnych Parlamentarzystów (MAP).

W gronie laureatów jest także i Doroteusz Fionik – założyciel Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach koło Bielska Podlaskiego, które chroni tradycyjną kulturę białoruską we wszystkich jej przejawach – wydaje książki, czasopismo, odnawia zapomniane obrzędy, dawny śpiew, rękodzieło.

Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

Nagrody są przyznawane od 1989 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju teologii, myśli oraz kultury prawosławnej, a także za działania na rzecz pojednania chrześcijan. Nagroda nie zna granic konfesyjnych ani państwowych. Wśród jej laureatów znaleźli się między innymi prof. Jerzy Nowosielski, ks. prof. Wacław Hryniewicz, muzykolog Andrzej Turczyński, bizantolo, Tamara Sołoniewicz, reżyser, prof. Anatolij Konotop.

Nagrodami Ostrogskiego uhonorowano już ponad 100 osób z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Grecji, Serbii, Francji, Szwajcarii, Finlandii, Kanady, Holandii, USA i Kenii.

Nagrody są przyznawane w styczniu a ich wręczenie odbywa się w okresie paschalnym podczas inauguracji międzynarodowego festiwalu muzyki cerkiewnej w Hajnówce.

KR/Biełsat/cerkiew.pl/ostrogski.pl

Zobacz też
Komentarze