Betlejemskie Światło Pokoju przekazane na Białoruś i Litwę


Harcerze z Białegostoku przekazali w piątek Betlejemskie Światło Pokoju polskim harcerzom z Grodna na Białorusi. Za sprawą harcerzy z Suwałk kilka dni wcześniej światło trafiło też do litewskich skautów.

W uroczystości na przejściu granicznym w Kuźnicy wzięła udział m.in. delegacja polskich harcerzy z Grodna oraz ok. 60 harcerzy Chorągwi Białostockiej ZHP, z Białegostoku, Lipska, Nowego Dworu i Dąbrowy Białostockiej.

Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej Andrzej Bajkowski powiedział PAP, że jeszcze w piątek, z katedry grodzieńskiej, betlejemski ogień trafi do polskich drużyn harcerskich w innych miejscach na Białorusi.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, 23 grudnia na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku, od Betlejemskiego Światła Pokoju zostanie zapalone wielkie harcerskie ognisko. Każdy mieszkaniec miasta będzie mógł wtedy zabrać ogień do domu. Harcerze przekażą wówczas światełko także władzom kościelnym i samorządowym.

Harcerze z Suwałk przekazali z kolei Betlejemskie Światło Pokoju skautom z Litwy. Spotkanie miało miejsce we wtorek na byłym przejściu granicznym w Budzisku. Jak poinformowała PAP przedstawicielka ZHP w Suwałkach Lidia Żyniewicz, Polacy i Litwini podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i śpiewali kolędy w obu językach. „Wykonaliśmy braterski krąg i przekazaliśmy naszym kolegom z Litwy światełko, które trafi do innych krajów bałtyckich” – dodała Żyniewicz.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem radości, braterstwa, pokoju i wspólnoty. Jego idea narodziła się w 1986 roku w Austrii. Światełko przywieziono tam z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem w intencji niewidomych dzieci. Dwa lata później austriaccy skauci po raz pierwszy pojechali po ogień do Betlejem, aby przekazać go, jako symbol, skautom z całej Europy.

Harcerze ZHP Betlejemskie Światło Pokoju odbierają od 1991 roku od swoich słowackich kolegów, a następnie przekazują je na Ukrainę, Litwę, Łotwę i Białoruś. Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafi na wigilijne stoły w Polsce oraz do kościołów, szkół, urzędów i szpitali.

Tegoroczne hasło towarzyszące wędrówce światła brzmi: „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!”. Ma zachęcać do pracy nad sobą i podjęcia wyzwania, by stać się lepszym.

jb/Biełsat/pap

Zobacz też
Komentarze