Wolontariusze Caritas już na Białorusi


9 września Caritas Polska rozpoczęła na Białorusi realizację polsko-białoruskiej wymiany młodzieżowej. W wyniku rekrutacji sformowano 18–osobową, „silną” i zmotywowaną grupę uczestników, którzy wspólnie z Białorusinami będą badać historię działalności charytatywnej polskiej arystokracji.

Celem wymiany młodzieżowej „Śladami zapomnianych dobroczyńców: charytatywna działalność rodzin kresowych polskiego pochodzenia na Białorusi przed II wojną światową”, jest badanie działalności charytatywnej najsłynniejszych polskich rodów, takich jak: Radziwiłłowie, Potoccy, Jundziłł-Balińscy, Sapiehowie, Pudłowscy czy Braniccy, zamieszkujących m.in. tereny dzisiejszej zachodniej Białorusi. Ponadto wymiana ma przyczynić się do zbliżenia młodzieży z Polski i Białorusi.

W ciągu 10 dni młodzi Polacy i Białorusini będą zbierać materiały w miastach na terenie całej Białorusi, m.in. Grodnie, Brześciu, Nieświeżu, Mirze, Mińsku i Witebsku. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Młodzież będzie uczestniczyć w wykładach poświęconych historii działalności charytatywnej, spotkaniach z potomkami rodzin ziemiańskich i arystokratycznych, a także w warsztatach filmowych, podczas których w grupach i pod okiem trenera przygotuje trzy etiudy dokumentalne.
Uczestnicy ustalą, kim były osoby bezpośrednio prowadzące działalność filantropijną, do jakich grup społecznych i organizacji należały oraz w jaki sposób wspierały miejscową ludność pod koniec XIX i na początku XX wieku.

KR/Biełsat/caritas.pl

Zobacz też
Komentarze