„Kreatywność nie zna granic!” – Transgraniczny konkurs dla szkół


Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 zaprasza szkoły z obszaru wsparcia Programu do udziału w promocji współpracy transgranicznej.
Wybrane zespoły z każdego kraju zostaną zaproszone by spotkać się razem i uczestniczyć w transgranicznym turnieju na Ukrainie w 2013 roku. Podczas zawodów reprezentanci trzech krajów będą ze sobą współpracować w zespołach mieszanych (transgranicznych). Celem spotkania jest integracja kulturowa regionów przygranicznych oraz prezentacja kreatywności nowego pokolenia.
Każda szkoła musi wyznaczyć swój zespół, wypełnić formularz aplikacyjny, wykonać opisane w nim zadania i wysłać kompletny wniosek (formularz aplikacyjny) najpóźniej do 15 marca 2013 roku. Lista rankingowa szkół opierać się będzie na wynikach oceny każdego zadania. Organizatorzy wybiorą najlepsze szkoły z każdego regionu obszaru wsparcia. W sumie 14 zespołów uczestniczyć będzie w finale konkursu. Zespoły z Polski zostaną wybrane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 (WST), zespoły z Białorusi przez Oddział Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Brześciu, zespoły z Ukrainy przez Oddział Wspólnego Sekretariatu Technicznego we Lwowie.

Więcej na stronie turnieju www.pl-by-ua.eu/create
KR/ Biełsat

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze