Vaclav Havel

Posłuchać Havla: Zachód nie ma czasu na wahanie
Wahanie Zachodu w sprawie akcesji Ukrainy do NATO jest dla Putina otwartą furtką do zgłaszania kolejnych roszczeń.
22.02.2022